Musikkalender

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 06 - side 175-176

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, l.sal, København K. — Telf. Paiæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAIæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket) Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15-15.20.

DØDSFALD

Organist Erik Lindberg, 11. september, 41. år.

Kgl. kapelmusikus Severin Ahl-qvist, 12. september, 62 år.

Komponisten Børge Bøhling-Peter-sen, 16. september, 58 år.

Organist Birger Chr. M. Toft (meddelelse 19. september), 73 år.

Kgl. kammersanger Niels Hansen, 19. september, 89 år.

Operasangerinde Esther Høeberg (medd. 24. september), 68 år.

Musiklærerinde Ella M. S. Klaa-borg, f. Simonsen (medd. 24. september).

Musiklærerinde Hedvig Elisabeth Rasmussen (medd. 26. september).

Pianisten Henning Faber (medd. 4. oktober).

Organist Alfred Bolmgren Pedersen (medd. 8. oktober), 69 år.

Organist Hans Willumsen (medd. 8. oktober).

Kapelmester Jean Dupont (medd. 4. oktober), 74 år.

Violinistinden Rigmor Godske, f. Nielsen (medd. 12. oktober).

RUNDE FØDSELSDAGE

DECEMBER 9. Violinisten Einar Sigfusson,

60 år.

16. Operasangerinden Anna Egelund Detlefsen, 70 år.

20. Komponisten Vagn Holmboe, 60 år.

21. Pianistinden Galina Wer-schenska, 60 år.

J AN U AR (1970) 6. Koncertsangerinden Gudrun

Tuxen, 50 år. 19. Organist Jenny Olsen, 90 år.

FEBRUAR

2. Kgl. kapelmusikus Julius Thomsen, 85 år.

4. Komponisten Eric Christiansen, 60 år.

6. Violoncellisten Alf Petersen,

60 år.

10. Klarinettisten Poul Allin Erich-sen, 60 år.

13. Pianisten Hans Meyer Petersen, 60 år.

20. Orgelbygger Axel Starup, 70 år.

21. Instrumentmager Marno Sørensen, 75 år,

LEGATANSØGNINGER DECEMBER

Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Oberst, baron Gustav Wedell-Wedellsborgs legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 31/12: Emil Bang's mindelegat. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Violoncellisten Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Allé 25, Kbh. F.

- : Peter Fyhn's mindefond (for musikstuderende ved Universitetet). Universitetets økonomiske forvaltning, Studiestræde 6, Kbh. K.

- : Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse Postfack 1527, Göteborg l.

- : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/juli). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, Charlottenlund.

JANUAR (1970)

Inden 5/1: Direktør Th. Thrane og hustrus legat (for pianister under 25 år). Det kgl. Musikkonvervato-rium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Den franske stats stipendier. Institut français, Rosenvængets Allé 38, Kbh. Ø.

Inden 15/1: Danmark-Amerika-fondet, Nytorv 9, Kbh, K.

- : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinsvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 31/1: Geheimekonferensraad-inde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemming-sensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Tonekunstner Forenings Understøttelsesfond (for ordinære medlemmer og deres efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstræde 1, Kbh. K. (Skema).

— : Fondet for Dansk-Norsk Sam-

arbejde. (Til studieophold på Ly-sebu el. Schæffergården). Schæf-fergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

- : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensga-de 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR

Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

- : Simon Aron Eibeschutz's legat (for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund. Ny Kon-gensgade 6, Kbh. K. (Skema).

- : Emanuela Schröders legat

(sangere eller sangerinder, 18-30 år). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema). Inden 28/2: Th. Alfr. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Nytorv 3, Kbh. K. (Skema).

- : Christian IX's jubilæumslegat

(for musikere ved Gården eller disses enker). Chefen for Den kgl. Livgarde, Øster Voldgade 2B, Kbh. K.

- : Dansk-Islandsk Forbundsfond

(for islandske musikstuderende). Kristiansgade 12. Kbh. K. (Skema).

- : Københavns Musiker- og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer eller disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

- : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger eller musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Sven Simonsen, Si Kongensgade 49, Kbh. K.

- : Emmerich Jacob Müllers legat

(kun for mænd). Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

- : Egmont H. Petersens fond ti T

unges uddannelse. Vognmager-gade 9, Kbh. K. (Skema).