Ausida Musik

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 07 - side 202-203

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

AUSIDA MUSIK

l en sparetid

Det forlyder, at Det kgl. Teater af sparehensyn har måttet opgive at opføre Ole Schmidts opera »Udstilling« og Herm. D. Koppels »Macbeth« hver for sig. Da det viste sig overkommeligt at slå de to forestillinger sammen til een, har teatret foreslået komponisterne denne løsning. Begge parter har erklæret sig indforstået og er straks gået i gang med de nødvendige småændringer. Her ses det af Klaus Rif-bjerg og Ole Schmidt foreslåede scenebillede til 7. akts 16. billede. Det er på dette sted, lady Macbeth efter mordet på Bodil Koch erklærer udstillingen for åbnet.

Lewkoviich

l anledning af at TV har opdaget den østrigske komponist A. Bergs ellers glemte 12-toneopera »Lulu«, har AM foretaget et rundspørge blandt kendte personligheder.

På spørgsmålet, om »Lulu« er 3 millioner værd svarer:

Hans Kværulæns: Hvorfor ikke »Wozzeck«? Ib Nørholm: Hvorfor ikke? Per Nørgård: Hvorfor ikke »Labyrinthen«?

Mogens Wøldike: Hvorfor?

Vagn Holmboe: Hvor?

Asger Lund Christiansen: Hv ...

Ole Buck: Ha

K. Helveg Petersen: Hvem er Berg?

Aksel Schiøtz: Hvem er The Beatles?

Mogens Andersen: Hvem er Aksel Schiøtz?

Gunnar Berg: Det var på tide!

Svend Erik Tarp: Så højt vurderer vi ham ikke i Koda.

Bernhard Baunsgård: Jeg synes, det er helt rigtigt.

Bernhard Lewkovitch (hvisker): Det er ingen kunst at skrive så mange noder.

John Winther: Ja, det er jo nogenlunde hvad vores

næste forestilling koster... Humperdincks »Hans og Grethe«, som vi har måttet udskyde til sæson 1970-71.

Jan Maegård: Så længe Schønbergs »Ode til Napoleon« for recitation, strygekvartet og klaver opus 41 a (1942) ikke er blevet opført herhjemme, forbeholder jeg mig min stilling.

Veto Tamas: Det vil jeg ikke finde mig i. Merete Bækkelund: Jeg går nu ind for fri abort. Tage Nielsen: Jeg finder det helt urimeligt. Nils Schiørring:------

Redaktionens konklusion

Hver fugl synger med næbbet.

Vor julekonkurrence

Her slutter så AM's store julekonkurrence, hvor vore sagesløse læsere har kunnet risikere både det ene og det andet. De skal denne gang blot gætte, om billedet oven for stammer fra enten

1) uropførelsen af Leif Thybos violinkoncert eller

2) generalprøven på Det kgl. Teaters epokegørende nyopsætning af »La finta semplice« på Skjern badehotel

eller

3) diplomeksamen i Tomgang (ny ordning) på det

kgl. danske Musikkonservatorium. For en ordens skyld gentager vi konkurrencereglerne:

1 forkert svar præmieres med 1 time i musikteori for 2 hos docent, cand. mag. Ebbe Knudsen (værdi: 71,13 kr.).

2 forkerte svar præmieres med 2 timer i musikteori for 4 hos docent, cand. mag. Ebbe Knudsen (værdi: 142,26 kr.).

3 forkerte svar præmieres med et livsvarigt gaveabonnement på tidsskriftet »Muzak« (værdi: kr. 38 pr. år afhængigt af hvor længe det vedbliver at udkomme).