Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 07 - side 181-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

45. årgang N r. 8 - 1969

Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): kr. 32,00

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende),

Sigurd Berg og Herbert Rosenberg.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6A, 1116 København K.

Hverdage kl. 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon (01) 150726.

Indhold:

Ebbe Mørk: De elektriske amerikanere ... 181

Erik Aschengreen: Hvad danser de

på Kongens Nytorv - og hvorfor?............ 187

Eske Holm: Ballet - en erotisk kunstart? ... 192 Knud Høgenhaven: Koreograf-komponist... 195

Jørgen l. Jensen: Nye, aldrig før hørte sammenhænge ........................................ 198

Ausida Musik .......................................... 202

Anmeldelser ........................................... 204

Musikpædagogen .................................... 209

Omslag: Niels Kehlet i »Pierrot Lunaire« Foto: Mydtskov ved Karsten Bundgaard

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.