Aarhus Universitet

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 01 - side 17-17

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Aarhus Universitet

Ved Musikvidenskabeligt Institut vil under forbehold af lønningsrådets godkendelse en stilling som overenskomstlønnet amanuensis i sang være at besætte pr. 1. april 1970.

Ansøgninger, der stiles til Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade l, 8000 Århus C, må være admini-strationskontoret i hænde senest den 28. februar 1970.

Af »Helge Jacobsens Musiklegat til Fremme af Musiklivet i Danmark« vil der være kr. 5.000,00 til uddeling i foråret 1970.

Ifølge legatets formål kan der af overskudet ydes tilskud til større musikforeninger for at sætte disse i stand til at bringe til opførelse sådanne større vokale eller instrumentale værker — eventuelt under medvirken af fremmede kunstnere — hvis opførelse ville ligge uden for foreningens egne økonomiske kræfter.

Legatet kan også uddeles til kammermusikensembler — og i særlige tilfælde til enkeltpersoner — til fremførelse af betydelige musikværker. Ansøgninger stiles til »Helge Jacobsens Musiklegat til Fremme af Musiklivet i Danmark« c/o landsretssagfører Ivan Schiøler, Hauser Plads 32, 1127 København K., og må være legatet i hænde senest den 1. marts 1970.