Musikkalender

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 01 - side 19-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKKALENDER

Under ledelse af Ejnar Kampp opføres bl. a. Høffdings koropera »Pasteur og Jupille« i Odd-Fellow-palæet 15. og 16. februar.

25. februar afholder Modersmål-sel-skabet orienterende møde for dem, der måtte ønske at indstille sig til optagelsesprøve. Lab. f. metrik og foredragslære, Studiestræde 6 over gården.

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. — Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10 —16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEn-tral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket) Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Peter Ernst Lassen. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15-15,20.

Runde fødselsdage (Februar, se DM nr. 7, 1969). MARTS 8. Klarinettisten Ib Erikson, 50 år.

11. Operasanger Hans Frede Andersen, 60 år.

12. Koncertsangerinden Gerda Fleischer, 50 år.

20. Kgl. kammersanger Lauritz Melchior, 80 år.

Dødsfald

Musikdirektør Carl Christensen,

Århus (medd. 22. oki). Klaverfabrikant Alfred Th. Thorsen,

Århus (medd. 30. okt). Organist Marie Nielsen, Svendborg,

2. nov. Koncertsangerinden Vera Nutz-

horh, 2. nov. Musikpædagogen Mimi Enna

(medd. 6. nov.).

Musiker Georg M. Nordraak,

Hillerød, 5. nov. Sangpædagogen Laurens Bogtman,

10. nov., 69 år. Violinisten Walter Sabinsky,

10. nov., 80 år. Pianistinden Ester Lundholm,

16. nov. Musiker Frank Jaworski, 17. nov.,

61 år. Bibliotekar, mag. art. Sven Lunn,

30. nov., 66 år. Komponisten Leo Mathisen

(medd. 17. dec.), 63 år. Musiker Karl Alfr. Kruse,

(medd. 19. dec.). Musikdirektør Peter Brødsgaard,

Herning (medd. 30. dec.). Musiker Erik Emanuel Asting

(medd. 31. dec.).

Pianostemmer Axel Emil Rasmussen (medd. 31. dec.). Koncertsanger Peter Kristian

Antonsen (medd. 3. jan.). Kapelmester Erik Percy Kalling

(medd. 4. jan.). Organist Eva D. H. A. M. Sommer-

feldt (medd. 4. jan.). Pianisten og komponisten Erik

Christiansen (medd. 6. jan.),

59 år.

LEGATANSØGNINGER (Februar, se DM nr. 7, 1969)

MARTS

Inden 14/3: Det danske Institut i

Rom (ophold i 2. halvår 1970).

Sekretariatet for Det danske Institut i Rom, Nybrogade 2, Kbh. K.

Inden 15/3: Dansk-islandsk Fond

(for islandske studerende). Laksegade 19, Kbh. K. (Skema).

-: Den italienske stats stipendier.

Undervisningsministeriets internationale kontor, Nyhavn 38, Kbh. K. (Skema).

-: Den kulturelle Fond (ikke enkeltpersoner). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

-: Ministeriet for kulturelle anlig-gender's forårsunderstøttelser,

Nybrogade 2, Kbh. K.

-: Montebello-Fondet (for mindre-bemidlede syge operasangere og balletdansere). Skibsreder Hans Svenningsen, Grønningen 15, Kbh. K.

-: C. W. Strande's Legatfond (ikke enkeltpersoner). Lrs. Kühn, GI. Torv 6, Kbh. K.

Inden 19/3: Unge Mænds og Kvinders Uddannelseshjælp. Lrs. Johanne Hansen, Nicolai Plads 263, Kbh. K.

Ingen 31/3: Marie Illums Legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

-: Etatsråd Munthe-Brun's Legat (for blæsere i Det kgl. Kapel). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.