Ung mordisk musikfest 1960

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 01 - side 14-14

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Henrik Colding-Jørgensen:

UNG NORDISK MUSIKFEST 1960

Stockholm i dagene 8.-14. februar.

Det er en slags festival med deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, hovedsageligt kon-servatoriestuderende. En række koncerter udelukkende med værker af unge komponister fra de fire lande (unge = ikke over 30 år), forelæsninger, seminarer, kursus o. lign.

Ideen er ikke ny, det har stået på i 25-20 år, men siden 64 har UNM undergået en drastisk ændring. Fra at være en koncertfestival, hvor man opførte sit lands værker for de andre, er det blevet en blanding af kongres, seminar og koncertrække. Kommunikation er blevet det centrale, her som så mange andre steder, både indadtil og udadtil.

Indadtil mellem deltagerne fra de forskellige lande (man spiller f. eks. i vid udstrækning hinandens værker), udadtil mellem den etablerede modernisme og andre (musikalske) aktiviteter.

l år opføres et par og tredive værker, heraf ca. halvdelen danske (komponisterne Michael Bertelsen, Ole Buck, Henrik Colding-Jørgensen, Niels Jørgen la Cour, Finn Dornby, Carl Erik Kühl, Gunner Møller Pedersen, Niels Holger Petersen, Poul Ruders, Timme

Ørvad). Fra Danmark kommer ca. 35 deltagere - 25 fra København og 10 fra Århus. Der er blandt andet arrangeret et seminar om slagtøjsinstrumenter - ledet af Bent Lylloff - et improvisationsseminar (kollektiv improvisation) og et diskussionsseminar om »Musik och samhälle«. Musikhögskolans elevorkester og kammerorkester står for én koncert. Der ud over spiller deltagerne selv.

Den økonomiske og organisatoriske baggrund er meget forskellig fra land til land. I Danmark organiseres UNM af elevrådene ved de to statskonserva-torier; finansieringen foregår over finansloven, l Norge organiseres det privat, da der ikke er noget stats-konservatorium; pengene kommer direkte fra kulturdepartementet. I Sverige er der en komité med tilknytning til elevrådet ved Musikhögskolan; midlerne skaffes fra forskellige fonds, l Finland er der kun elevrådet ved Sibelius-Akademiet (konservatoriet i Helsinki), og det må selv betale. Både i Norge og Finland er forholdene vanskelige. Island har flere gange været inviteret til at deltage, men der er ikke kommet noget svar.

Rapport følger.