Ausida Musik

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 02 - side 31-31

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

AUSIDA MUSIK

Fra selskabslivet

En kreds af danske musikvenner har taget initiativ til oprettelse af et Louis Glass-selskab. På den stiftende generalforsamling i Kastrup-Holmegårds lokaler blev initiativtageren, professor, mag. art. Bengt Johnsson valgt til formand. Til bestyrelsen valgtes iøvrigt: Mogens Woldike (næstformand), Mogens Winkel Holm (kasserer), Mogens Helmer Petersen, Mogens Andersen, Mogens Steen Andreasen samt Mogens Maegård (suppleanter). Ved den efterfølgende reception på Glass-vej udtalte professor, mag. art. Bengt Johnsson: - Det var jo en skandale, at mit 25-års jubilæum som pianist forløb så godt som upåagtet herhjemme. Heldigvis havde anmelderen ved Wupperthäler Anzeiger, dr. Siegmund Vorschnävrung, der havde arrangeret min jubilæumskoncert i sit blads maskin-sætteri, en bedre forståelse af hvad det hele drejer sig om. Han kaldte simpelthen Rued Langgårds klaverfantasi »Skår i glæden« - tilegnet Louis Glass -for min hidtil største præstation.

B 200

Danmarks radios musikafdelings administrerende direktør, marketingschef Mogens Andersen (40) fortsætter: »Der bliver i 200-året for Beethovens fødsel (CPR 171270-200) ikke mulighed for at opføre nogen af hans symfonier, da ingen af dem står i Des-dur (af tidsskriftet Muzak kåret som årets toneart. Red.), men til gengæld håber vi i 214-året for komponistens konfirmation at kunne glæde lyttere og seere med en komplet indspilning af alle hans folkesangsbearbej-delser.« Thorkild Knudsen er gået i gang med det omfattende indsamlingsarbejde.

Lewkovitch

BT's musikmedarbejder og TV-anmelder, Bernhard Lewkovitch (42), der også er en betydelig komponist,

har modtaget Schiørring og Arvé-prisen. Prisen, der er på 1000 stk. viskelædere, er ikke tidligere blevet uddelt.

Udlandet

Dansk musiklivs korrespondent i Düsseldorf, Henning Christiansen, er hjemme på en kort visit og har sendt os sin seneste komposition. Han betegner den som et formalistisk oprør mod den oprørende formalisme. »Servietten er et gammelt kærlighedssymbol,« udtaler Christiansen, »og ved at bruge den på denne måde opnår jeg en aftørring af mit forhold til Biafra og Vietnam.«

BT's musikmedarbejder og TV-anmelder, Bernhard Lewkovitch (42), der også er en betydelig komponist, vil om kort udgive en version for viskestykke.

Og så må vi ikke glemme

at Mogens Maegård er blevet færdig med sin disputats om Arnold Schønberg.

Et redaktionsbud: Jamen, han hedder jo ikke Mogens.

Vi: Nej, netop.

Vi har modtaget:

Hvorfor er der aldrig nogen, der gør grin med mig i Ausida Musik?

Jens Brincker.