Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 02 - side 21-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

45. årgang N r. 2 - 1970

Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende)

og Sigurd Berg.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6A, 1116 København K.

Hverdage kl. 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon (01) 150726.

Indhold:

Helge Bonnén: Fra UTS til DUT............... 21

Johan Bentzon: l anledning af — ............ 25

Erik Jørgensen: The Family of Man ......... 29

Peter Brask: Messe for en flodhest ......... 29

Ausida Musik .......................................... 31

Forfatter - komponist .............................. 32

Danske uropførelser, musikkalender,

anmeldelser ............................................ 37

Indlæg: Indhold 1969 Omslag: Se rubrikken side 24

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.