Dansk Musiktidsskrift 1969

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 02 - side 35-35

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Musiktidsskrift

44. årgang - 1969

REDAKTION

(ansvarshavende)

Jørgen l. Jensen: nr. 1

Svend Erik Werner: nr. 3

Henning Bro Rasmussen: nr. 4

Gunnar Colding-Jørgensen: nr. 2 og 5-8

Sigurd Berg Herbert Rosenberg

REDAKTIONSKOMITÉ Mogens Andersen Jens Brincker

Gregers Dirckinck-Holmfeld Harald Bjerg Emborg Henrik Glahn Mogens Winkel Holm Jan Maegaard

WILHELM HANSEN

KØBENHAVN 1969

INDHOLD

ERIK ASCHENGREEN: Hvad danser de på Kongens Nytorv og hvorfor? ............................. 187

AUSIDA MUSIK ........................ 20, 46, 68, 129, 202

JÜRGEN BALZER: Tendentiøse Parenteser ...... 44

SIGURD BERG: Uropførelser af danske operaer 1950-1969 .................................................. 118

- Danske uropførelser .............................. 21, 133

- Holmboe: Kronologisk værkfortegnelse......... 161

- Anmeldelser.................................... 23, 53, 78

THORKILD BJØRNVIG: Ord og musik............... 146

JENS BRINCKER: Marcuse og hans musik......... 124

- Anmeldelser..........................................49, 54

GORM BUSK: Anmeldelser .............................. 169

KJELL BÆKKELUND: Anmeldelser ................... 170

MERETE BÆKKELUND: Votre Faust ................. 115

HENNING CHRISTIANSEN: Svar til Stockhausen 64 GUNNAR COLDING-JØRGENSEN: Kulturpolitik 29

- Konstruktion og klingende resultat i 2. sats af Weberns klavervariationer ........................... 39

- Koppels Macbeth....................................... 111

- Kniven og konventionerne .......................... 145

- Anmeldelser ................................. 167, 168, 204

CARL DAHLHAUS: Musikæstetik ..................... 2

DEBAT ........................................................... 119

DOSSIER: Hindemith-Dialektik ......................... 164

DØDSFALD ............................ 26, 79, 101, 136, 175

ALFRED GARSON: Suzuki undervisning ............ 86

FINN GRAVESEN: Rusuge ............................... 131

- Musikopdragelse ........................................ 166

PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN: Film og

musik ....................................................... 9

CARSTEN E. HATTING: Anmeldelser ............... 51

OLIVER RIGBY HIRSCH: En indsigelse ............ 47

ESKE HOLM: Ballet - en erotisk kunstart? ......... 192

KNUD HØGENHAVEN: Koreograf- komponist ... 195

POVL INGERSLEV-JENSEN: Anmeldelser ......... 52

JØRGEN l. JENSEN: Relationsløshed og isolation 1

- Charles Ives - en musikalsk modernist ......... 13

- Nye, aldrig før hørte sammenhænge ............ 198

JØRGEN PAULI JENSEN: Æstetikkens dårlige

rygte ........................................................ 69

VAGN JENSEN: Skal det kaldes opera............... 109

BENGT JOHNSSON: Svar til Jürgen Balzer ...... 99

ELISABETH KLEIN: l Israel .............................. 132

LEGATANSØGNINGER ........ 12, 26, 37, 79, 136, 176

MORTEN LEVY: Anmeldelser ..................... 207, 208

JAN MAEGAARD: Vor mand på parnasset ......... 36

(rettelse side 79)

- Opinion eller erkendelse ............................ 126

- Anmeldelser .............................................. 100

AKSEL H. MATHIESEN: En indsigelse ............... 47

MODTAGET FRA FORLAGENE .............. 5, 135, 173

MUSIKKALENDER ............. 25, 56, 79, 101, 135, 175

MUSIKPÆDAGOGEN ... 57, 81, 105, 137, 177, 209

METTE MÜLLER: Anmeldelser .......................... 48

NIELS MØLLER: Anmeldelser ........................... 103

EBBE MØRK: De elektriske amerikanere ............ 181

POUL NIELSEN: Ledsagende bemærkninger til

Dahinaus' artikel ....................................... 7

- Marcuse og hans musik .............................. 121

- Theodor W. Adorno ................................... 131

SVEND NIELSEN: En kontrapunktisk bule ......... 75

PAUL NORDOFF/CLIVE ROBBINS: Musikterapi

med handicappede børn ............................. 93

PER NØRGÅRD/SVEN ERIK WERNER: Om månen, tilværelsen og sådan ........................... 72

PER NØRGÅRD: - en forstå-sig-påer ............... 96

POUL ROVSING OLSEN: Anmeldelser .............. 102

JØRGEN PLAETNER: Stadskomponist - Enga-ment eller Bynar ....................................... 30

RUNDE FØDSELSDAGS .......... 26, 79, 101, 136, 176

HENNING BRO RASMUSSEN: Musikpædagogik 85

KARL AAGE RASMUSSEN: Anmeldelser ........... 102

HERBERT ROSENBERG: Anmeldelser ... 23. 79, 206

JANE MUNK ROSSEN: Anmeldelser.................. 206

ERIK SCHACK: Hvorfor opera i TV? ................. 113

KARLHEINZ STOCKHAUSEN: Fribrev til de unge 61 TEDDY TEIRUP: Gottlieb Argus i Marselisborg-

Hallen ...................................................... 132

UROPFØRELSER ................................. 21, 118, 133

BO WALLNER: Reflexioner omkring en symfoni

sats (Holmboe) .......................................... 150

SVEN ERIK WERNER: Marcuse og hans musik

.......................................................... 119, 125

OLE WILLUMSEN: Kursus i det 20. århundredes

klavermusik ............................................... 78

TIMME ØRVAD: Anmeldelser..................24, 25, 170

MUSIKALIER OG LITTERATUR:

BERWALDS VÆRKER ..................................... 169.

PETER MAXWELL DAVIES: The lucis ante terminum ...................................................... 25

ALUN HODDINOTT: Sextet.............................. 170

- Variant for orchestra ................................. 24

ORBIS CHORÍ ................................................ 103

G. PH. TELEMANN: Ouverture for horn, oboer, fagot og strygere ....................................... 54

MICHAEL TIPPETT: Little music for stringorche-

stra .......................................................... 170

STEN ANDERSSON/KIRSTEN MALM: Musikhistorisk Handledning ................................... 49

KAI AAGE BRUUN: Kammermusik III ............... 102

DER EINFLUSS DER TECHNISCHEN MITTLER

auf die Musikerziehung unserer Zeit ............ 167

LARS EDLUNG/ARNE MELLNÄS: Det musikali-

ska hantverket .......................................... 49

LOTHAR HOFFMANN-ERBRECHT: Die Sinfonie.

Das Musikverk, Helf 29 ...........:.................. 51

SØREN KIRKEGAARD: Mozarts Don Juan ......... 23

BJARNE KORTSEN: Tonal and Formal Structure

of Norwegian Religious Folk Tunes ............. 208

M. B. LANDSTAD: Norske Folkeviser ................. 207

KNUD MEISTER: Konge og musiker .................. 78

LEOPOLD MOZART: Gründliche Violinschule .... 53

MICHAEL POWNE: Ethiopian Music .................. 102

RUTH MURRAY UNDERHILL: Singing for Power 206 HERBERT WEINSTOCK: Rossini, A Biography ... 52

PERCY M. YOUNG: Robert Schumann ............... 168

HANS J. ZINGEL: König Davids Harfe............... 48

Grammofon:

NIELS VIGGO BENTZON: Kammerkoncert for 11

instrumenter, op. 52.................................... 79

- Symfoniske variationer, op. 92 ..................... 79

BENT LORENTZEN: Elektronmusikkens materialer og æstetik ........................................... 204

W. A. MOZART: Kvintet i A-dur, KV 581 ............ 206

NORSKE KORSANGER ................................... 170

PLADEFORTEGNELSER ........... 54, 80, 100, 135, 171

ARNOLD SCHÖNBERG: Ode to Napoleon Buonaparte, op. 41 .......................................... 100

- Fantasi f. violin og klaver, op. 47 ................. 100

- Strygetrio, op. 45 ....................................... 100

- Tema med variationer, op. 43 B .................. 100

- Variationer over et recitativ f. orgel, op. 40 ... 100 THE ART OF ORNAMENTATION and Embellishment in the Renaissance and Baroque ......... 23

CARL MARIA v. WEBER: Kvintet i B-dur, op. 34 206