Musikkalender

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 02 - side 36-37

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening:

Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, 1306 København K. Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening:

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, 1466 København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket). Møntergade 6 A, 1116 København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15-15,20.

11. Internationale Bachfest holdes i år i Leipzig fra 17. til 21. september.

Adr.: 11. Internationales Bachfest Leipzig. Sekretariat. Grassi-strasse 8, 701 Leipzig, DDR. Tlf. 31209.

Hindemith-Stiftelsen har som første skridt i retning af en samlet udgave af Paul Hindemiths musikalske og teoretiske værker foranlediget en katalogisering af alle håndskrifter og trykte kilder. Stiftelsen har de fleste nødvendige manuskripter, men opfordrer alligevel de personer, som skulle være i besiddelse af manuskripter eller breve fra Hindemiths hånd, om at henvende sig til en af nedenstående adresser:

Prof. Dr. Kurt von Fischer

CH-8703 Erlenbach / Schweiz Laubholzstrasse 46

Dr. Arno Volk

D-6501 Wackernheim Rheinblick 39

Prof. Dr. Ludwig Finscher

D-6380 Bad Homburg v. d. H. Keltenstrasse 2

18. Europæiske Musikfestival for Ungdommen holdes i Neerpelt (Belgien) i dagene 1., 2. og 3. maj* 1970.

Adr.: European Youth Music Festival. Secretariat. Stationsstraat 25, Neerpelt, Belgien. Tlf. (011) 420.52.

I AM Internationaler Arbeitskreis für Musik har udsendt sit program for 1970, som indeholder: kor- og instrumentaluger, kurser for orkester- og kammermusik, seminarer og fagkurser for korledelse , stemmedannelse, instrumentalledelse; for gammel og ny musik; for guitar-, blokfløjte- og gambespil; for musikpædagogik; internationale ungdomsmusikuger i Tyskland og andre europæiske lande; skolekor-og orkesteruger; week-end-kurser; Kasseler Musiktage.

Adr.: l AM 35 Kassel-Wilhelmshöhe. Heinrich-Schütz-Allee 33.

Jugend-Festspiel i Bayreuth har i

år Pierre Boulez som leder af orkester og kor. Der opføres Debus-sy: Jeux; Varèse: Intégrales; Mes-siaens: Oiseaux exotiques; Boulez: Eclat og Strawinsky: Les Noces. Andre kurser: slagtøj ved prof. Robert Hinze, Hamburg; kammermusik ved prof. dr. Jan Cermák, Prag og prof. Dumitru Pop, Bukarest; musik- og teaterkritik ved prof. Kurt Blaukopf, Wien.

Adr.: Sekretariat des Internationalen Jugend-Festspieltreffens, 858 Bayreuth 2, Postf. 2320.

Sjette Nordiske Musikforskerkongres holdes i Helsingsfors og Âbo 25. til 29. maj 1970. Hovedemner: 1) Nordisk musik i 1920'erne og 1930'erne. 2) Musikalsk lydforskning. 3) Instrumentalforskning.

Adr.: Informationscentrum for musik. Kampgatan 8 C 30, Helsingfors 10, tlf. 646563.

Kungl. Musikhögskolan. Valhalla-vägen 103-109, rum 36. 115 31 Stockholm. 4. marts afholdes som afslutning på et kompositionssemi-nar under medvirken af den engelske komponist og pianist Cornelius Cardew med Cardew og den kendte 'basunist og komponist Vin-ko Globokar (værker af begge komponister). NB. Nutida musikkoncerten d. 5.3. kl. 20 i Sveriges radio, studie 2, medvirkende: Cardew, Globokar, Holliger. Der er forhandlinger igang med den schweiziske oboist og komponist Heinz Holliger om medvirken ved et seminar, og 6.-11. april holdes kom-positionsseminar ved Gy Orgy Li-geti.

Beatmusik og Jazzmusik er titlen på Folkeuniversitetets forelæsningsrække nr. 7. Forelæser: Red. mag. art. Erik Wiedemann, sted: Det musikvidenskabelige Institut, aud. l, Frederiksholms Kanal 4, torsdage kl. 19.30 i tiden 19. marts til 23. april 1970. Indtegning: Folkeuniversitetet, Sankt Peders Stræde 19, 1453 København K.

17th International Singing Competition ('s-Hertogenbosch Holland) holdes 29. august til 4. september for sangere født efter 31.12. 1936. Adr.: Secretariat. Stadhuis 's-Hertogenbosch Holland. Telefon 25111.

11. Internationale Jean-Sibelius-violinkonkurrence holdes i Helsingfors fra 23. november til 4. december 1970 for violinister født mellem 1937 og 1954 begge år incl.

Adr.: 11. International Jean Sibelius Violin Competition. P. Rauta-tiekatu 9, Helsinki 10. Tlf. 449854.

Runde fødselsdage

April

5. Kgl. kapelmusikus Hans Chr.

Sørensen, 60 år. 8. Professor, dr. phil. Nils Schiør-

ring, 60 år. 11. Komponisten Walther Schrø-

der, 75 år.

28. Violinisten Alfred Pauli Jensen, 70 år.

Legater

APRIL

Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. - Ansøgningsskemaer fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Pug-gårdsgade 13, Kbh. V.

-: Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer. - Motiveret ansøgning (trykte blanketter findes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

-: Gudda Behrends legat til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F, (Musikpædagogisk Forening, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

-: Emma Bærentzens legat. Lrs. Carlo Larsen, Amaliegade 4, Kbh. (Skema).

-: Musikpædagog Augusta Jürgen-sens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre, samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V. (Skema).

-: Glashandler Johan Franz Ronges fond. Lrs. K. S. Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond (for trængende medlemmer). Grundtvîgsvej 34, Kbh. V.

-: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (til studieophold på Lyse-bu 1/9-30/11). Schæffergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

-: Johan Hannover-Cohns mindelegat (for medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

-: Institutionen San Cataldo (for komponister. Ophold i aug.-sep.). Eksp.sekr. Ellen Koch, Enigheds-vej, 14, Charlottenlund.

-: Egmond Frederik Lindstedts legat (for yngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

-: Musikerforeningen i Københavns pensionsfond (for medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).