Om den forestående isme-kongres i Moskva

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 02 - side 43-43

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

OM DEN FORESTÅENDE ISME-KONGRES l MOSKVA

Efter en snart lang række succesrige kongresser siden ISME's grundlæggelse i 1953 står selskabet nu foran sin IX internationale kongres. Den skal som bekendt finde sted i dagene 8.-14. juli 1970 i Moskva.

Værter for kongressen er den sovjetiske sektion af ISME, hvis formand er den fremragende og verdensberømte komponist og pædagog, professor Dmitri Ka-balewsky. Bag ham står foruden Unionen af Sovjetkomponister, hvis kontorfaciliteter er stillet til kongreskomiteens disposition og af hvis midte selve kongreskomiteen er dannet, Sovjetunionens Kulturministerium samt en række kompetente sovjetorganisationer.

Tilrettelæggelsen af ISME's IX kongres foregår i tæt samarbejde mellem den sovjetiske forberedelsesko-mite - med professor Dmitri Kabalewsky og hans nærmeste medarbejder, generalsekretær Nicolai Goncha-rov i spidsen - og ISME's præsidium - med præsidenten, professor Frank Callaway, Australien, kassereren, Mrs. Vanett Lawler, USA og generalsekretæren, lektor Henning Bro Rasmussen, Danmark, i spidsen.

Til generalsekretærens kontor er i skrivende stund indkommet tilmeldinger fra næsten 1200 deltagere fra alle dele af verden. Som deltagere i kongressen har således meldt sig musikpædagoger fra 32 nationer, fra (i alfabetisk orden) Argentina, Australien, Brazilien, Bulgarien, Canada, Columbia, Czechoslovakiet, Danmark (33 deltagere), England, Finland (70 deltagere), Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Holland, Irland, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Norge (2 deltagere), Philippinerne, Rumænien, Polen, Puerto Rico, Sovjetunionen, Schweiz, Sverige (75 deltagere), Tyske Demokratiske Republik, Venezuela, Ungarn, USA, Østrig, l tallene fra de nordiske lande er ikke medregnet medlemmer af kor og orkestre, som agter-sig til Moskva.

38 børne- og ungdomskor, ensembler, orkestre og folkloregrupper fra 14 forskellige lande har ønsket at komme til at optræde ved kongressen. Heraf har kongrestilrettelæggerne til at optræde under kongressen udvalgt så mange, som det er muligt at finde plads til på programmet.

Kongressens hovedemne er »musikkens betydning for børn og unge«. Dette emne vil blive belyst gennem en række foredrag, demonstrationer, koncerter m. m. dels 5 plenumforsamlinger, dels i workshops. Programkomiteen har accepteret en lang række indlæg dækkende musikundervisning af børn og unge fra børnehave til universitet, på alle skole- og udviklingstrin.

Af særlig interesse for kongressen bliver den orientering om musikopdragelsen i Sovjetunionen, som vore sovjetiske kolleger vil give kongressen gennem daglige foredrag og demonstrationer. Det er velkendt, at der i Sovjetunionen foregår et intensivt og vidtstrakt, højt kvalificeret musikpædagogisk arbejde, samt at der blandt børn og unge i og uden for skolen musiceres på et højt musikalsk plan. Det bliver en stor inspiration for kongressen at erfare enkeltheder om baggrunden for og indholdet i denne musikpædagogiske bedrift.

Under kongressen vil der være udstillet musikpædagogiske materialer fra en række lande verden over.

Under kongressen afholdes ISME's ordinære generalforsamling. Blandt de mange interessante emner, der skal behandles på denne generalforsamling, er et helt nyt forslag til love for ISME. Det anbefales varmt ISME's medlemmer at studere det nye lovforslag samt at reagere på de måder, der er beskrevet i de gældende love. Materialet findes gengivet i forårsnumme-ret af INTERNATIONAL MUSIC EDUCATOR.

ISME's sekretariat og bestyrelse er meget taknemmelig for den gestus vore sovjetiske kolleger har vist ved at invitere til og arrangere en verdenskongres i deres hovedstad. Taknemmeligheden rettes først og fremmest mod medarbejderne i ISME's sovjetiske kongreskomite og især mod dens førstemand, professor Dmitri Kabalewsky.

Der er stor forventning verden over om, hvad der skal ses og høres og opleves under ISME's IX kongres.

Henning Bro Rasmussen