Til orientering

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 02 - side 46-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

TIL ORIENTERING

INTERNATIONAL EDUCATIONAL YEAR

1970 er af UNESCO blevet erklæret for internationalt uddannelsesår. Alle medlemslande og alle pædagogiske sammenslutninger i disse lande opfordres til i dette år at samle alle kræfter om pædagogisk planlægning, ekspansion, koncentration m.m.

Dansk Musikpædagogisk Forening har som alle andre taget meddelelsen om IEY til efterretning og vil lægge sig en ekstra gang i selen.

Ovenstående verdenssymbol for IEY 1970 er designed af den franske kunstner Victor Vasarely.

Måske man en anden gang skulle henvende sig til en kunstner i Norden!

Internationalt Carl Nielsen-Seminar

Dansk Musikpædagogisk Forening er indtrådt som medlem af repræsentantskabet for Det danske Selskab, hvis virkeområde er oplysningsarbejde om Danmark og kulturelt samvirke med andre nationer.

Som medlem her og som medlem af selskabets musikudvalg har DMp F været med til at udarbejde planer for et seminar omkring Carl Nielsen og hans musik. Dette stævne skal finde sted til sommer, 10-22. aug. med centrum på Krogerup Højskole ved Humlebæk. Her bliver der forelæst om Carl Nielsens musik og gennemgået værker af Carl Nielsen. Desuden bliver der arrangeret arbejdsgrupper og mindre ensembler, der med vejledning indstuderer klaver-, violin- og kammermusikværker samt sange af Carl Nielsen.

Ved en række koncerter på Louisiana, i Tivoli, Glyptoteket, den Hirschsprungske Samling, Olai kirke i Helsingør bliver der fremført kompositioner af Carl Nielsen - ofte efter en gennemgang den samme dag af de respektive klaver-, kammermusik-, orgelværker, sange, operaer, kor-, violin- og orkesterværker.

Carl Nielsen-seminaret har sikret sig medvirken af den engelske Carl Nielsen-kender dr. Robert Simpson, samt af en række danske kapaciteter.

Stævnets sprog er engelsk af hensyn til de udenlandske deltagere, der ventes til seminaret. Danske deltagere er velkomne.

Detailleret program fås ved henvendelse til DMp Fs kontor.

INTERNATIONALE ARBEITSKREIS FÜR MUSIK (IAM)

IAM, som førhen hed Arbeitskreis für Haus- und Jugendmusik, har udsendt sin oversigt over kurser, stævner, musikuger m.m. gældende for 1970. l et 32-siders hefte gives meddelelse om kurser for amatører og for fagfolk i det væsentlige på følgende områder: korsang, kammermusik og orkestersammenspil; en række kurser er viet guitar-, blokfløjte og gambespil. Kursusplanen fås ved henvendelse til DMp Fs kontor.

International Society for Music Education

optager som medlemmer: enkeltpersoner

internationale, regionale og nationale organisationer institutioner og

som støttemedlemmer — firmaer etc. inden for det musikpædagogiske område.

ISME foranstalter hvert andet år en international kongres. Moskva er i 1970 vært for en sådan ISME-kongres, ISMEs niende. Derudover foranstalter ISME specialseminarer forskellige steder i verden, l juli 1970 skal der således i Stockholm afholdes et ISME-semi-nar med det formål at skaffe sig »A Worldwide View of Music Education«. Det er tanken på dette seminar at lægge en plan for et intensivt arbejde for at udbrede kendskabet til de musikpædagogiske mål og midler i de forskellige verdensdele. Stockholm-seminaret vil blive efterfulgt af arbejdsseminarer i andre verdensdele i det kommende ti-år.

JSME udgiver musikpædagogisk litteratur af betydning for det internationale musikpædagogiske arbejde, og ISME udgiver INTERNATIONAL MUSIC EDUCATION, et tidsskrift, som orienterer medlemmerne om, hvad der foregår verden over på det musikpædagogiske plan.

Præsident for ISME:

professor Frank Callaway, Nedlands, Western Australia

Vice-præsident:

professor Dmitri Kabalewsky, Moskva, USSR

Redaktør af ISME:

direktør Lennart Reimers, Stockholm, Sverige

Generalsekretær:

seminarielektor Henning Bro Rasmussen, København, Danmark

Danske musikpædagoger er velkomne som medlemmer af ISME. En folder om ISME med tilmeldelses-blanket og praktiske oplysninger fås ved henvendelse til DMp Fs kontor.