Tivoli igen

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 02 - side 45-45

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

TIVOLI IGEN

HVAD SKER?

Da debatten om Tovilikoncerten nu, jvf. nedenstående, kan genoptages vil jeg gerne i dette blads spalter knytte en kommentar til Anne-Karin Høgenhavens redegørelse for de pædagogstuderendes indføring i »Elementær musikopdragelse«.

Må jeg forudskikke, at jeg ikke sætter så meget som bagsiden af et spørgsmålstegn ved værdien af eller måden hvorpå denne undervisning finder sted.

Imidlertid må følgende spørgsmål være både aktuelt og relevant: Hvad gør konservatorierne for at give de pædagogstuderende færdigheder i at undervise i mindre grupper i deres hovedfag og/eller sammenspils-grupper?

Jeg sigter hermed til, at den første undervisning på instrument sandsynligvis får sit mest frugtbare forløb, hvis man anvender en undervisningsteknik der muliggør en glidende overgang mellem »Elementær musikopdragelse« og den mere avancerede instrumentalundervisning.

Det er, såvidt jeg kan se, en både pædagogisk og økonomisk (overlevelses)chance, som nok er mere end en enkelt overvejelse værd. Der er tillige en helt iøjnefaldende mulighed for at skabe den naturlige kontinuitet mellem skolernes sangtimer og den frivillige instrumentalundervisning, hvis dele af metodikken er fælles.

Altså: Hvad sker?

Erik Broe Christensen, statspr. musikpædagog.

OM DMp Fs TIVOLIKONCERT TIL SEPTEMBER

* Søndag den 20. september skal der være DMp F-elevkoncert i Tivolis koncertsal.

* Medlemmer, der ønsker at tilmelde elever til denne koncert, bedes inden 1. maj til DMp Fs kontor meddele elevens navn og alder, opgavens fuldstændige titel og varighed. Solopræstationer bør ikke vare over 5 minutter.

* De tilmeldte elever tilsiges til en censur i maj.

* Medlemmer fra provinsen, som gerne vil sende elever til koncerten, kan indsende en god båndindspilning af de indstillede elevers til koncerten anmeldte præstationer. Vi skal anmode om, at båndindspilningen sker på hastigheden 71/2"" = 19 cm pr. sek. Båndet returneres efter aflytningen.

Det er vigtigt for koncerten, at programmet er så afvekslende og så godt som muligt. DMp Fs medlemmer opfordres derfor til at tilmelde deres dygtige elever, både børnene og de unge, både begyndere og de mere erfarne, både strygerne, blæserne, sangerne og klaverspillerne.

Foreningens Tivolikoncertudvalg anmoder i år indtrængende medlemmerne om at tilmelde elever inden for alle aldersgrupper. Især de yngste er meget velkomne. Ligeledes henledes medlemmernes opmærksomhed på det ønskelige i variation i instrumentvalg, d.v.s. udvalget kalder på blæsere, strygere m.m. ikke mindst ensembler vil blive modtaget med kyshånd!