Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 03 - side 49-49

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

45. årgang N r. 3 - 1970

Kr. 4,40 - Arsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende) og Sigurd Berg.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6A, 1116 København K.

Hverdage kl. 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon (01) 150726.

Indhold:

Poul-Gerhard Andersen: Orgeltyper ......... 49

Bent Lorentzen: Gennemskæring .............. 53

Henrik Colding-Jørgensen:

UNM 1970 - en rapport ........................... 55

B. Husson: Den gregorianske sang

efter det 2. Vatikankoncil ........................ 59

N. Rosendal-Hansen:

Una Voce - nu også i Danmark ............... 65

Tidsskrifter ............................................. 66

Anmeldelser - Tilsendt fra forlagene -Musikkalender - Musikpædagogen

Omslag: Træsnit fra Tobias Stimmer's billedserie af kvindelige musikere (16. århundrede)

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.