Musikkalender

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 03 - side 76-76

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, 1306 København K. Telf. PAlæ 5405, Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og scekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: 1rs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, 1466 København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket) Møntergade 6A, 1116 København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Peter Ernst Lassen. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Lunds Universitetsbibliotek har den 13. april åbnet en Schubert-udstil-ling i anledning af, at det har modtaget en samling Schubert-manu-skripter fra Otto Taussig-stiftelsen i Malmö.

Runde fødselsdage (April, se DM nr. 2) MAJ

1. Balletmester Birger Bartholin, 70 år.

5. Violinisten Minna Nyegaard, 60 år.

6. Kgl. kapelmusicus Otto G. Bidstrup, 50 år. Harpenisten Käthe Hiesiger, 70 år.

7. Kantor M. Beresowsky, 80 år.

17. Pianisten Leo Demant, 70 år.

18. Cellisten Jens Sørensen, 75 år. 22. Organist Ulrich Teuber. 50 år. 25. Pianisten Augusta Haugsted,

95 år.

28. Fagottisten Leif Carlsen, 50 år.

LEGATANSØGNINGER (April, se DM nr. 2)

MAJ

Inden 15/5: Arthur og Ellen Anders-sons legat. Hrs. Franz Bülow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

-: Statens Kunstfond (til bestilling af værker hos danske komponister og til dækning af særlige udgifter ved opførelsen af værker af nulevende danske komponister). Statens Kunstfond, udvalget for tonekunst, Østergade 24 B, Kbh. K.

Inden 20/5: Rektor Ingrid Jespersens legat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

-:Agne Tobiesens legat (fortrinsvis for klaverstuderende) til hjælp til studier i udlandet. Ors. Hedin Vedsmand, Bredgade 56, Kbh. K.

Dødsfald 1970

Musiker William Jensen (medd. 8. januar).

Koncertsangerinden Ellen Margrethe Poulsen (medd. 8. januar).

Musiker Robert Gerhard Corlin (medd. 10. januar).

Koncertsangerinden Grete Elin (medd. 10. januar), 47 år.

Koncertsangerinden Anna Margrethe Steffensen (medd. 10. januar), 75 år.

Kapelmester Harald Mortensen, 12. januar, 72 år.

Cellisten Niels Peter Kobjevsky (medd. 18. januar).

Pianisten, professor Anders Rach-lev, 11. januar, 87 år.

Violinisten Valdemar Bengtsson (medd. 25. januar), 72 år.

Professor, dr. phil. Torben Krogh, 10. februar, 75 år.

Musiker Friedrich G. H. Picking (medd. 15. februar).

Nodestikker Chr. P. Hammergaard, 19. februar.

Musiklærerinden Ellen A. V. Jarbæk (medd. 26. februar).

Komponisten Helge P. Werner Hansen (medd. 28. februar), 56 år.