Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 04 - side 85-85

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

45. årgang N r. 4 - 1970

Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende)

og Sigurd Berg.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6A, 1116 København K.

Hverdage kl. 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon (01) 150726.

Indhold:

Roland Barthes: Musica Practica ............ 85

Jens Brincker: Den store spilledåse......... 89

Nanna Schiødt: RISM.............................. 91

Morten Levy: Om musikkens morfologi...... 97

Elisabeth Klein: Per Nørgaards klaver(klang)verden ................................. 101

Nils Schiørring: Sven Lunn ..................... 103

Jørgen Voigt Arnsted:

Hvorfor ikke tubaen? .............................. 104

Musikkalender - Tidsskrifter -Anmeldelser - Musikpædagogen

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.