Musikkalender

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 04 - side 106-106

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, 1306 København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, 1466 København K. Tlf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Runde fødselsdage

JUNI

2. Sanginspektør Ejnar Boesen, 70 år.

4. Hornisten Holger Jensen, 60 år. 4. Organist Ebba Nielsen, 50 år. 8. Organist Carl Bitsch, 75 år.

10. Musikpædagogen, prof. George L'Orange, 85 år.

12. Violinbygger Peter Pedersen,

90 år. 16. Musikpædagogen Harald Bjerg

Emborg, 50 år.

22. Kgl. kapelmusikus Kirstein Christensen, 75 år.

23. Harpenisten Henrik Boye, 75 år.

25. Sangpædagogen

Biddy Heilmann, 75 år.

JULI

3. Organist Frantz Klæbel, 75 år.

11. Kgl. kapelmusikus

C. R. Espersen, 80 år.

12. Organist Villiam Hj. Hansen, 80 år.

15. Koncertsangeren Svend Saaby,

60 år. 19. Koncertsangeren Kaj Oluf

Buch, 75 år.

19. Operasangerinden Karin Monk, 60 år.

20. Organist Christian Rasmussen, 80 år.

21. Organist Carl Worm, 70 år. 27. Organist Marne E. Høy, 70 år. 30. Organist P. M. Carstensen,

70 år.

31. Koncertsangerinden Else Åmmentorp, 70 år.

31. Harmonikavirtuosen Ernst Borgstrøm, 70 år.

AUGUST

5. Pianisten Helge Nørgaard, 70 år.

12. Pianisten Axel Arnfjord, 60 år. 16. Koncertsangeren Ejner Jensen,

75 år.

16. Koncertsangerinden Visju Garde, 50 år.

23. Operasangeren Chr. Frederiksen, 80 år.

28. Kontrabassisten Poul Kornmod, 60 år.

31. Operettesangerinden Else Sandberg, 90 år.

SEPTEMBER

6. Komponisten Johannes Andersen, 80 år.

8. Komponisten Carl Palner, 85 år.

13. Violinisten Ebba Nissen, 80 år. 15. Kgl. kapelmusikus

Julius Koppel, 60 år.

21. Cellisten Brigitte Dietzmann, 80 år.

22. Fløjtisten Holger Gilbert-Jespersen, 80 år.

29. Organist, professor Søren Sørensen, 50 år.

30. Pianisten Johannes Kjær, 70 år.

Legatansøgninger (MAJ, se DM nr. 3) AUGUST

Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænckes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense. (Skema).

Inden 15/8: Ingeborg født Schøtts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år). Hrs. Henrik S. Wagner, Rådhuspladsen 45, Kbh. V. (Skema).

Inden 31/8: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

SEPTEMBER

Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat for klaverlærere og klaver-lærerinder i vanskelige økonomiske

kår). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/9: Overretsassessor Victor Andræ's legat. (Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Inden 15/9: Jutta Bojsen-Møller's legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted. (Skema).

Inden 15/9: Particulier Carl Olav Møller's legat til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldgade 10, opg. N, Kbh. K. (Skema).

Inden 30/9: Carlsbergfondet til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen. Dantes Plads 35, Kbh. V.

Inden 30/9: Rundskuedagens studielegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskuehæftet).

Inden 30/9: Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat. Lrs. Victor Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 30/9: Overauditør Julius Skrike's stiftelse, Svalevej 24, Hellerup.

Inden 30/9: Kaptajn O. Testmann og hustrus legat. (Til kvinders uddannelse). Lrs. Johanne Hansen, Nikolaj Plads 28, Kbh. K. (Skema).

Dødsfald

Musiker Ove Winther (medd. 1.

marts). Musiker Walther C. G. Lohmann

(medd. 5. marts). Musiklærerinde Emma M. V. Engel

(medd. 13. marts), 79 år. Musiker Knud Peter Emil Nielsen

(medd. 18. marts). Musiker Vilh. Anton Lauritzen

(medd. 19. marts). Komponisten Manfred W. Hammerich (Hamerik), 19. marts. Organist og kantor Gerda Kofod

Hjardan, 19. marts, 59 år. Pianisten Else Larsen (medd. 29.

marts). Musiklærerinde Ingeborg Lampe

(medd. 2. april), 90 år. Koncertsanger Martin Johs. Ersholt

(medd. 3. april).