Tidsskrifter

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 04 - side 107-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Tidsskrifter

ved Inge Colding-Jørgensen

The Musical Times, februar 1970.

Hans Keller: Frankel and the symphony.

Betragtninger over den symfoniske situation og en undersøgelse, med den engelske komponist Benjamin Frankels symfonier som udgangspunkt, af, hvad det er, der under vidt forskellige omstændigheder konstituerer en symfoniker.

Olive Baldwin, Thelma Wilson: Music Advanced and Vindicated.

En redegørelse for hovedsynspunkterne i Thomas Salmons: »An essay to the advancement of mu-sick by casting away the perplexity of different cliffs and uniting all sorts of musick ... in one universal character« fra 1672, samt reaktionerne fra samtidens professionelle musikere specielt Matthew Locke.

Erich Sams: Elgars cipher letter to Dorabella.

En analyse af Elgar's kryptografi-ske skriftsystem.

The Musical Times, marts 1970.

Eric Sams: Variations on an original theme (Enigma).

Den nøgle til læsning af Elgar's kryptografi, som forfatteren giver i februarnummeret, mener han kan bruges til at tyde den »hemmelige tale« i Enigmavariationerne.

Sir Adrian Boult: Interpreting »The Planets«.

Ud fra sit personlige kendskab til Gustav Holst giver sir Adrian Boult nogle oplysninger om fortolknings-mæssige detaljer, som ikke fremgår af de tilgængelige partiturer. Desuden gengives et brev fra Hoist til Boult om samme emne.

Stanley Boorman: Text problems in renaissance motets.

The Musical Times, april 1970.

Victory. Ricard Rodney Bennett talks to Susan Bradshaw.

Interview med Bennett om hans opera »Victory«, som havde premiere den 13. april i London.

Alan Tyson: Beethovens Oratorium.

Donald Mitchell: Mahler's »Waldmärchen«. The unpublished first part of »Das Klagende Lied«.

D. Mitchell har blandt fru Mahlers efterladte papirer fundet manuskriptet til »Waldmärchen«, der oprindelig var tænkt som første del til »Das klagende Lied«, men som Mahler aldrig udgav. Artiklen indeholder betragtninger over værkets karakter og de mulige grunde til dets udeladelse.

Roger Smalley: Stockhausen and development.

Forfatteren ser på værker af Stockhausen ud fra tesen: Stock-hausens første værker er helt materiale og ingen udvikling og hans seneste værker kun udvikling og intet materiale.

Ernest Bradbury: Joseph Horo-vitz: a survey.

David Blake: Lumina 1968-9.

David Blake omtaler sit værk, som er skrevet for solister, kor og orkester og uropførtes den 22. april.

Sonorum Speculum 40, august 1969.

Mirror of Dutch Musical Life.

Tidsskriftet indeholder omtale af nogle nulevende hollandske komponister (Juriaan Andriessen, Guillaume Landré, Ton de Kruyf) og deres værker samt et referat af den hollandske musikfestival 1969. (Artiklerne står både på engelsk og tysk).

Nutida Musik, 1969/70, nr. 3.

Maurice Fleuret: Att utforska det oforklarliga. Om Pierre Henry.

Om en af foregangsmændene inden for arbejdet med konkret og elektronisk musik. Artiklen omtaler hans værker og vilkårene for hans arbejde.

Cornelius Cardew: Slumporke-stern - skiss till dess sammansät-ning.

Beskrivelse af en ny form for orkestervirksomhed med vægt på kompositorisk og improvisatorisk udfoldelse.

Vinco Globokar: Ur interpretens synspunkt.

Vinco Globokar: Att reagere ...

Om musikerens medskaben i forhold til kompositionen.

Knut Wiggen: Ideer och teknik bakom EMS.

Fra Stockholmstudiet for elektronisk musik.

Dan Malmström: Musik i Mexiko.

Bengt Hambræus: Den sene Stockhausen.

Göran Bergendal. Tre nya sven-ska verk.

Hans Eklund, Erland von Kock, Gunnar de Frumerie.

Nutida Musik, 1969/70, n r. 4.

Bo Wallner: Om Hans Holewas fyra kadenser för violoncell och orkester.

Sven-Erik Back: Uttryck i det abstrakta. Kring forhallandet ord-ton i tre aktuella verk.

(P. Boulez: »Le marteau sans maître«, W. Lutoslawsky: »Paroles tissés« og Sven-Erik Back: »In principio«).

Anna Lockwood: »Glaskoncerten« og Att utsättas för ljud.

HPSCHD

Larry Austin - John Cage - Le-jaren Hiller.

John Cage og Lejaren Hiller fortæller i en samtale om deres forhold til datamaskinen som kompo-sitionsinstrument og deres samarbejde om kompositionen HPSCHD.

Gottfried Michael Koenig: Da-torns användning i kompositoriske processer.

Artiklen er et kapitel af en ny-udkommen billigbog: »Musik auf der Flucht vor sich selbst«. Den redegør for et af forfatteren udarbejdet kompositionsprogram.

Robert Moran: Brev f ran San Francisco.

Jon Appleton: Ny roll för tonsät-taren.

Björn Ranung: Må din mun tala likt fåglarna i skogen. Musik i et östnigerianskt samhälle.

Artiklen bygger på data- og båndmateriale, som forfatteren har indsamlet i slutningen af 1965.

Handstil eller sprak?

Stockhausen har i et telegram til Nutida Musik anklaget komponisten Björn Hallberg for at have stjålet notationen fra »Momente« til sin opera »Evakueringen«, som har været omtalt i bladet med eksempler fra partituret.

Artiklen behandler principielle spørgsmål om ophavsret og eneret til skrift.

Jan Olov Ullén: Den nya musikens roli i ett reproducerande musikliv.

Schweizerische Musikzeitung, marts/april 1970.

Heinrich Lindlar: Marginalien zu Beethoven's »Missa Solemnis«.

Andres Briner: Normierung durch das Neueste. Zu einem Buch (Das musikalish Neue und die neue Musig) af Hans Peter Reinecke) und einem Aufsatz (af Carl Dahlhaus) in der »Schweizerischen Musikzeitung« (1969 nr. 5).

Rudolf Lück: War die Oboe 100 Jahre tot. Ein Werkstattgespräch mit Heinz Holliger.

Voya Toncitch: Intuition - Nouvel élément d'une nouvelle musique.

Norsk Musikk Tidsskrift, nr. 1, marts 1970.

Finn Benestad: Knut Nystedt og hans storverk »Lucis Creator Optime«.

En gennemgang af værket, som er komponeret efter bestilling fra Augsburg College i Minneapolis, hvor det uropførtes den 19. oktober 1969.

O. A. Aalholm: Wagners Sørge-landsimpulser til »Den flyvende Hollænder«.

Den reelle baggrund for Norges rolle i »Den flyvende Hollænder«.

Årgang 45/1970, nr. 04