Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 05 - side 121-121

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

46. årgang N r. 5 - 1970

Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende) og Sigurd Berg.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6A, 1116 København K.

Hverdage kl. 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon (01) 150726.

Indhold:

A. Boucourechliev: Transmutationer ......... 121

Kjell Bækkelund: ost og vest

mötes ved klaveret ................................. 127

Finn Viderø: Staccatitis........................... 129

Gerda von Bülow: Hvorfor? ..................... 134

Niels Bak: Blokfløjten ............................. 136

Anmeldelser ........................................... 138

Musikkalender ........................................ 143

Forsidebillede: J. P. E. Hartmann ved orglet i Frue kirke. Radering af Hans Nikolaj Hansen 1899 (se artiklen s. 129).

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.