Musikkalender

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 05 - side 143-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket) Møntergade 6A, 1116 København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Peter Ernst Lassen. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15-15,20. Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, 1466 København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, 1306 København K. Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

NOVEMBER

Inden 15/11: Konferensråd, gene-raldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsråd Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Peter Schrams legat. Lrs. Viet. Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexschalls legat. Lrs. Viet. Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre, ugifte kvinder). Lrs. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 25/11: Valborg Reinhardt-Andersens legat for trængende sanglærerinder. Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

Inden 30/11: Robert Henrique's Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Ven-dersgade 23, Kbh. K.

- : Magistratens legater for værdige og trængende personer, bl. a. for musikere, lærere og lærerinder. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Det Råben-Lewetzauslce fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Kgl. kapelmusikus Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Allé 25, Kbh. V.

Runde fødselsdage

(September, se DM nr. 4) OKTOBER 4. Operasangeren Arne Engkebøll,

50 år.

5. Operasangerinden Margherita

Flor, 70 år. 7. Orgelbygger Th. Frobenius,

85 år.

11. Komponisten Per Thielemann, 80 år.

31. Violoncellisten Svend Lense-

Møller, 70 år. NOVEMBER 3. Koncertsangeren Karl Johan

Klinge, 75 år.

12. Orgelbyggeren Troels Krohn, 60 år.

15. Organist Johannes Rasmussen,

70 år. 21. Violinisten Otto Malherbes

Jensen, 70 år.

24. Organist Anna Lütken, 80 år. 27. Basunisten Leif Pedersen,

50 år. 27. Forlagsdirektør Kurt Manscher,

50 år.

Dødsfald

Musiker Chr. P. Jensen, 8. april. Musiker Ernst Breining, 10. april. Domkantor H. Støvring Nielsen

(medd. 21. april), 73 år. Musikpædagog Elisabeth Ernst,

18. april, 80 år. Solodanserinden, Dame Adeline

Genée-lsitt, 23 april, 92 år. Direktør Werner Hamburger,

Nordisk Polyphon, 9. maj, 61 år. Klarinettisten Poul Allin Erichsen,

14. maj, 60 år. Pianisten Poul Edvard Bolt

(medd. 16. maj). Orgelbyggeren Niels Rasmussen

(medd. 17. maj). Koncertsangeren Jørgen Jørgensen,

5. juni, 65 år. Musiker Ove Joh. Ludv. Hubert

(medd. 12. juni). Musiker Kaj Schwartz, 10. juni. Musiker Aage Hansen, 11. juni,

73 år. Pianisten Carl Vilh. Jungsbøl!

(begr. 19. juni). Cellisten, kgl. kapelmusikus

Børge Hansen, 16. juni, 59 år. Komponisten Ejnar Jacobsen,

17. juli, 73 år. Musiker Henning Jørgensen,

20. juli, 35 år.

Musikpædagogen Karen Sander,

22. juli, 78 år. Musikpædagogen Ingeborg Strøy-

berg, 23. juli. Pianisten Elof Nielsen, 28. juli,

72 år. Kontorchef Bjørn Gamborg,

6. august, 76 år. Musikpædagogen Emma Salomon,

6. august, 74 år. Hornisten Axel Hvolby (medd. 10.

august), 70 år. Musiker Otto Chr. Holmqvist,

14. august.

Pianisten Helmuth Madsen (medd. 27. august), 63 år.

Musiker Georg Tannis, 28. august.

Kapelmester Hans Jørgen Nielsen, 29. august.

Violinisten Gerda Vesthøj,

15. september. Klaverpædagogen Lizzy Kohlenberg,

15. september, 87 år.

Musiker i Livgarden Otto Madsen, 19. september, 74 år.

Komponisten Edvard Brink, 14. oktober, 87 år.

Musikpædagogen Sigrid Savery, (medd. 25. oktober).

Musikpædagogen Helene Schmidt, oktober, 87 år.

Organist Christine Sørensen, oktober, 54 år.

Musiker Carl Johan Andreasen, 27. oktober.