Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 06 - side 149-149

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

46. årgang N r. 6 - 1970

Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende) og Sigurd Berg.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6A, 1116 København K.

Hverdage kl. 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon (01) 150726.

Indhold:

Gunnar Colding-Jørgensen:

Den unge park ....................................... 149

Lars Hallnäs: Musikalsk semantik ............ 153

Torben Schousboe:

Foreningen Symfonia .............................. 156

Nanna Schiødt: RILM ............................. 168

Musikalier ............................................... 174

Kvinden og manden: Hallgerd Benum Dahl og Niels Hemmer Pihl som B og E i Ib Nørholms og Inger Christensens »Den unge Park«. (Foto: Søgaard - fra Århus Operagruppes opførelse).

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Årgang 45/1970, nr. 06