IX NMPU kongres

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 06 - side 181-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

IX NMPU kongres

finder sted i dagene fra den 2.-8. august 1971. Ved denne lejlighed er Danmark »værtsland«, idet kongressen er henlagt til Århus, hvor universitetet lægger lokaler til.

Hvert tredje år siden 1946 - kun med en enkelt fire-årsperiode 1967-1971 på grund af ISME-kongressen i Moskva 1970 - har NMPU samlet de nordiske musikpædagoger til udveksling af undervisningsmaterialer, forskningsresultater, undervisningsmetoder og synspunkter på musikpædagogik. Kongresserne har været et forum for drøftelse af faglige problemer, et nordisk musikpædagogisk fællesmarked, som har givet mange impulser og megen inspiration til den enkelte, både til den privat virkende pædagog, til skolemusikpædagogen, til lærematerialeforfatteren, til komponisten, til musikeren og til alle andre med forbindelse til musikpædagogikken.

1971-kongressen, NMPUs IX, vil fortsætte dette arbejde og vil søge at give up to date information om nye 'grundsynspunkter på musikundervisning, om nyt undervisningsmateriale, om nye pædagogiske metoder, og om nye undervisningsområder, hvor musik har en naturlig plads.

NMPUs kongres vil også forsøge at understrege det vigtige i at skabe gode muligheder for progres-

sion i musikundervisningen inden for de forskellige undervisningsområder.

Som en naturlig følge heraf må NMPU-kongressen derfor arbejde for og inspirere til koordination af de musikpædagogiske bestræbelser inden for de enkelte landes grænser og have opmærksomheden rettet mod de naturlige områder, hvor koordination landene imel-ler vil kunne fremme musikpædagogikken på vore breddegrader.

Man vil i foredrag, demonstrationer, diskussioner m. m. omkring kongresemnerne samle deltagerne i større og mindre forsamlinger, i samlede møder og i parallelt forløbende gruppemøder.

Hovedemnerne og biemnerne vil blive anskuet i forhold til de gængse undervisningsformer, private som institutionelle.

Nutidig musik hører organisk sammen med nutidig musikpædagogik. Det er derfor en selvfølge, at nutidig musik kommer til at indtage en central plads i alle undervisningsformer og på alle undervisningstrin.

Da 1971-kongressen som nævnt finder sted i Danmark, er der grund til at den i særlig grad påkalder de hjemlige pædagogers opmærksomhed.

Folder med mere udførlige oplysninger om program, kongresafgift, indkvarteringsmuligheder m. v. samt tilmeldingsblanket kan rekvireres fra NMPU's kontor, Puggårdsgade 13, 1573 København V - Danmark.

Årgang 45/1970, nr. 06