Kursus

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 06 - side 180-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Kursus

DMp F arrangerer i samarbejde med sangfaggrupperne på Det jydske Musikkonservatorium og Det kgl. danske Musikkonservatorium samt TV (Danmarks Radio) et interpretationskursus med den engelske tenor

PETER PEARS

Kursusemnerne bliver:

I. Solosange og arier samt duetter fra den engelske renaissance, barok og nyere tid (i særdeleshed B. Britten). '

II. Recitativer og arier fra J. S. Bachs oratorier og passioner og fra det engelske barok-oratorium (i særdeleshed G. F. Händel).

Kurset vil forme sig som et fortløbende dobbeltkursus, begyndende i

Aarhus fra tirsdag den 12. til fredag den 15. januar 1971 incl. i salen på Det jydske Musikkonservatorium, Fuglsangs Allé 26, og fortsættende i

København fra mandag den 18. til torsdag den 21. januar 1971 incl. i salen på Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36.

l ovennævnte to perioder underviser Peter Pears for åbent tæppe dagligt i tidsrummet kl. 16.30-ca. 22.00 med en pause, formentlig på 11A time fra ca. kl. 18.30. (Ret til ændringer forbeholdes).

Pædagoger, sangere samt andre interesserede indbydes til at overvære kurset som tilhørere på følgende betingelser:

Partout-kort til hvert 4-dages kursus 1-dags

adgangskort

For medlemmer af DMp F samt DDSS (det danske sangselskab) kr. 65- kr. 20,-For ikke-medlemmer kr. 80,- kr. 25,-For studenter kr. 40,- kr. 12-

Reservation af partoutkort kan ske ved henvendelse til DMp F's kontor, Puggårdsgade 13, 1573 København V. Telefon (01)114021, mandag til fredag kl. 9-13. Vort kontor står ligeledes til rådighed med evt. oplysninger, bl. a. om eventuelle forandringer af kursustider etc.

Årgang 45/1970, nr. 06