Medlemsaftener

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 06 - side 178-179

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunsthal 44Møen
  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Medlemsaftener

Redaktionen har bedt Ragnhild Toft om en omtale af den række medlemsaftener, hun har taget initiativet til:

Med henvisning til mit indlæg på generalforsamlingen indbød jeg mine kolleger til en medlemsaften onsdag den 7. oktober i mit hjem.

Dagsordenen var: Drøftelse af et eventuelt behov for medlemsmøder, og hvis behovet fandtes, da under hvilke former og med hvilke emner, ideen kunne føres ud i livet. Der var 24 medlemmer, der reagerede på denne indbydelse, og de fremmødte var enige om, at der var et stort behov for en fastlagt møderække. Der var talrige emner, man ønskede at få fremlagt og diskuteret, bl. a.

1. gennemgang af ny undervisningslitteratur,

2. udveksling af ideer for arbejdsformer i privatundervisningen,

3. referat af ISME-kongressen i juli 1970 i Moskva,

4. stil- og folkedanse,

5. gennemarbejdning af emnerne til NMPU-kongres-sen i august 1971 i Århus,

6. efteruddannelse.

Man vedtog at mødes den 2. mandag i hver måned. Til medlemsmødet mandag den 9. november reagerede 37 medlemmer.

Dagsorden var: gennemgang af ny klaverundervis-ningslitteratur.

Undertegnede gennemgik nogle nye klaverstykker af Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Niels Viggo Bent-zons: Klavermosaik og nogle af Finn Mortensens tolv-tonestykker for børn.

Vi har fået stillet et stort udvalg af undervisnings-litteratur til rådighed fra Engstrøm og Sødring, og har fordelt en del af materialet mellem os til gennemgang på næste møde, mandag den 14. december 1970 kl. 20 hos Ragnhild Toft, St. Kongensgade 63, 5. (indgang i porten).

Af hensyn til arrangementet bedes man tilmelde sig senest fredag den 11. december til DMp F's kontor.

Der serveres rødvin og ostebord på sammenskuds-basis.

Næste møde mandag den 11. januar 1971 samme tid og sted.

Ragnhild Toft.

Årgang 45/1970, nr. 06