Musikpædagogernes tidsskriftlæsekreds 71

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 06 - side 184-184

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGERNES TIDSSKRIFTSLÆSEKREDS 71

Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds vil i 1971 blandt abonnenterne rundsende følgende

12 musiktidsskrifter:

1. Music in Education (engelsk) 6 gange årligt, ca. kkr. 10j-, behandler problemerne i musikundervisningen og bringer især erfaringer fra skolemusikkens område.

2. Musik und Bildung - nyt tidsskrift for musikundervisningens teori og praksis - månedsskrift, ca. kr. 18,-, udgives af de tyske musikpædagogiske foreninger i samarbejde med b!, a. musikskolerne. Tidsskriftet ønsker at drøfte de uddannelsespoliti-ske og især de musikpædagogiske bestræbelser, der p. t kan registreres i forbundsrepublikken. Redaktører: Siegfried Borris, Egon Kraus og Wilhelm Twittenhoff.

3. Musikerziehung (østrigsk), kvartalsskrift, ca. kr. 15,-. Tidsskriftet beskæftiger sig med musikopdragelsens fornyelse.

4. Music Teacher and Piano Student (engelsk), månedsskrift, ca. kr. 18,-. Tidsskriftet behandler alle sider af klaverpædagogikken og indeholder mange artikler af almen musikpædagogisk interesse.

5. MUSIK-kultur (svensk), 8 gange årligt, ca. kr. 18,-, udgivet af Sveriges musiklærere og behandler alle skolemusikrelevante emner.

6. Nordisk Musikk Tidsskrift, kvartalsskrift, ca. kr. 10,-, udgives af Norske Musiklæreres Landsforbund og indeholder artikler af almen musikpædagogisk interesse samt en række specialartik-

ler om emner af særlig interesse for instrumental-, sang- og teoripædagoger.

7. Musica (tysk), 6 gange årligt, ca. kr. 18,-. Stort tidsskrift med musikorienterende artikler og referater fra musiklivet i Vesttyskland. Musica er med-delelsesorgan for Internationale Arbeitskreis für Musik.

8. Tempo (engelsk), kvartelsskr., ca. kr. 10,~.

9. Nutida Musik (svensk), 6 gange årligt, ca. kr. 12,-. Tidsskrift for vor tids musik, udgivet af Sveriges Radio. NM indeholder artikler, essays, anmeldelser, foromtaler af musik i svensk radio.

10. The World of Music (internationalt), 6 gange årligt, ca. kr. 10,-. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikalsk aktivitet på alle felter over hele kloden.

Tidsskriftet er Det internationale Musikråds (IMC's) organ.

11. International Music Education (international), 2 gange årligt, kr. 7,-. Det internationale musikpædagogiske selskabs (ISME's) tidsskrift indeholder artikler om alle sider af musikpædagogisk aktivitet, referater og foredrag fra ISME's kongresser.

12. Music und Kirche (tysk), kvartalsskrift, ca. kr. 15,-. Tidsskrift for tysk evangelisk kirkemusik, indeholder artikler, referater, anmeldelser, nodeblade.

Deltagelse i tidsskriftslæsekredsen står åben for enhver musikinteresseret. De angivne priser er beregnet med ô deltagere pr. årsabonnement. Der sættes mindst 4 og maximalt 7 abonnenter på hver serie. Abonnenterne beholder de enkelte tidsskrifter til gennemlæsning i 14 dage. Det bedes bemærket, at abonnementet overføres til de følgende år, medmindre der gives DMp Fs kontor meddelelse om afbestilling. Bestilling og afbestilling udbedes skriftligt inden 15. december til Dansk Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, 1573 Kbh. V.

MUSIKPÆDAGOGERNES TIDSSKRIFTSLÆSEKREDS

Undertegnede ønsker at abonnere på følgende musiktidsskrift(er):

Undertegnede ønsker at afbestille følgende musiktidsskrift(er):

Navn:

Adresse: .................................................................................................................

Indsendes til Dansk Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, 1573 Kbh. V., inden 15. december.

Årgang 45/1970, nr. 06