Statstidende

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 06 - side 179-179

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Statstidende

er fremlagt på postkontorer og biblioteker. Endvidere kan man på postkontorerne tegne abonnement.

l bladet finder opslag sted af ledige stillinger inden for forskellige undervisningsinstitutioner, som det har stor interesse for vor medlemskreds at være orienteret om.

Ganske vist holder kontoret medlemmer underrettet om ledige stillinger, hvor man ved angivelse i spørgeskemaet har ønsket det. imidlertid har det ved flere lejligheder vist sig, at nogle medlemmer savnede mere »nuancerede« oplysninger.

Derfor denne notits med opfordring til at holde sig orienteret ved hjælp af det af staten til bl. a. netop dette formål udgivne blad. - Det udkommer 5 gange ugentlig, tirsdag til lørdag. Ab. pris p. t. pr. md. kr. 9,20, pr. år kr. 67,50.

DANSK MUSIKPÆDAGOGISK FORENING Kontor: Puggårdsgade 13

1573 København V

mandag-fredag kl. 9-13

telf.: (01) 11 4021

Musikpædagogen udgives af DMp Fs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Erik Broe Christensen.

Årgang 45/1970, nr. 06