Tivolikoncerten

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 06 - side 179-180

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Tivolikoncerten

blev i år kommenteret som nedenfor gengivet af Walter Zacharias i »Land & Folk«:

»l mange år har Dansk musikpædagogisk Forening på Tivolisæsonens sidste søndag haft et arrangement i koncertsalen, hvor elever af foreningens medlemmer optrådte. Hensigten med arrangementet var naturligvis at vise offentligheden hvad børn og unge kunne præstere, ikke blot teknisk, men navnlig med hensyn til musikalsk forståelse, når de undervistes af faguddannede pædagoger. Men samtidig var det jo morsomt for eleverne at prøve deres viden og kunnen på en tribune og for et større publikum. Det må derfor have været en slem skuffelse for foreningens medlemmer og ikke mindst for disses elever, at bestyrelsen - på grund af en intern fejldisposition - i år ikke kunne gennemføre dette arrangement.

For ikke at stå helt tomhændet, havde bestyrelsen så fået den idé at lade de to ensembler, der havde repræsenteret Danmark ved den internationale musikpædagogiske kongres i Moskva i sommer, nemlig »Unge akademikeres kor« og Danmarks Radios juniororkester«, optræde søndag eftermiddag i Tivoli. Ideen var god nok, men man smykkede sig jo med lånte fjer, for det er jo lang fra alle medlemmer af de to ensembler, der har fået deres uddannelse hos Dansk musikpædagogisk Forenings folk - bestyrelsen må være taknemlig for denne håndsrækning.

Taknemlig måtte også de ikke alt for talrige tilhørere i salen være, for der kom en helt fornøjelig musikalsk eftermiddag i stand. »Unge akademikeres kor« sang under ledelse af Niels Møller et program, der spændte fra gamle madrigaler og danske folkeviser - man lagde mærke til et par meget smukke og fantasifulde bearbejdelser af Otto Mortensen — til Brahms og nyere danske korsange. Der blev sunget rent og præcist, lidt blegt i klangen, men det drejer sig jo også om helt unge, uudviklede stemmer, og koret er musikalsk meget dygtigt. Ellers ville det ikke så sikkert have kunnet tumle de uhyre svære melodiske og klanglige raffinementer i Jørgen Jersilds meget skønne »Natteregn« til tekst af Nis Petersen. Juniororkestret under ledelse af Frits Haase spillede bl. a. Grieg, Lars Erik Larsson og Sv. Erik Tarp. Danmark var veltjent med denne repræsentation i Moskva.«

Det bør nok bemærkes, at begrundelsen for at bestyrelsen henvendte sig til de to ensembler ikke var fejldisposition, men en tanke vi fik, da der fra medlemskredsens side var alt for få tilmeldte elever til koncerten. Da endvidere de fleste, ikke de færreste, medlemmer af de to ensembler enten er eller har været undervist af en statsprøvet musikpædagog, fandt bestyrelsen løsningen helt naturlig.

Næste års Tivolikoncert vil muligvis blive afholdt allerede i maj måned 1971. - Vi beder om medlemmernes aktive interesse i denne sag både ved meningstilkendegivelser m.h.t. indholdet af Tivolikoncerten og ved, at man allerede nu begynder at arbejde med tanken om tilmelding - ikke mindst af sammenspils-grupper.

Årgang 45/1970, nr. 06