uden titel

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 06 - side 152-152

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

l anledning af den trufne generalforsamlingsbeslutning om henstilling til DUT's bestyrelse om at indkalde ekstraordinær generalforsamling med henblik på at ændre DUT's loves § 11, har bestyrelsen besluttet at tage hele lovsættet op til drøftelse inden. — Da lovændringer skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, er det en temmelig bekostelig affære. — Derfor har bestyrelsen besluttet at gennemgå hele lovsættet inden afholdelsen af de ekstraordinære generalforsamlinger. Der er udarbejdet en arbejdsplan, som forudsætter første ekstraordinære generalforsamling i løbet af marts 1971. Medlemmer, som har forslag til ændring af lovene, bedes indsende disse senest 15. januar 1971 til DUT's bestyrelse.

Årgang 45/1970, nr. 06