Beretninger

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 07 - side 213-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

BERETNINGER

Det Danske Sangselskab

blev stiftet i sommeren 1970 på foranledning af en henvendelse fra en række sangere og musikere til Aksel Schiøtz om at,sætte sig i spidsen for et sådant foretagende.

Formålet er at støtte den voksende interesse for lied- og romancesang ved at arrangere koncerter, dels med kendte internationale kunstnere, dels med danske sangere samt ved at afholde »mesterkurser« i danske, engelske, tyske sange og andre arrangementer.

Det er en kendsgerning, at den aktive og levende musik formår at etablere en personlig og direkte kontakt mellem udøver og tilhører, som er en betingelse for koncertformens eksistens.

Lytten til grammofonplader, radio og TV tjener ganske vist i nogen grad til at udvide den musikalske horisont, men er passiv og utilstrækkelig.

Det Danske Sangselskab i samarbejde med Wilhelm Hansen, Mu-

sik-Forlag åbnede sin sæson med en strålende liederaften af den store tyske sangerinden Christa Ludwig, l oktober holdtes mesterkursus i danske sange ved Aksel Schiøtz i Århus og København. Else Paaske og Friedrich Gürtler gav koncert i Århus 28. oktober. Den 16. november gav Bodil Gøbel, Kurt Westi og Kjell Olsson koncert i Odd Fellow Palæet. (Samme koncert i Det jyd-ske Musikkonservatorium i Århus dagen før, den 15. november).

De foreløbige planer for foråret 1971 omfatter et mesterkursus af den engelske sanger, Peter Pears i samarbejde med Musikpædagogisk Forening,, en koncert med Lone Koppel, John Winther m. fl. samt en aften med Gerald Moore -»The unashamed accompanist« fra England.

Alle sanginteresserede er velkomne til at slutte op om Det Danske Sangselskab. Medlemskab à kr. 75,- kan tegnes hos landsretssagfører Ole Larsen, Nørregade 13, 1165 København K. Tlf. By. 6530 og hos Wilhelm Hansen, Musik-Forlag. Tlf. (01)117888.

Dansk Musikbiblioteksforening

Ved en generalforsamling i Dansk Musikbiblioteksforening d. 2. oktober 1970 blev det enstemmigt vedtaget at samle alle foreningens aktiviteter vedrørende dansk musikbiblioteksvæsen i een forening med navnet: Dansk Musikbiblioteksforening - Dansk Sektion af AIBM (AIBM = Association Internationale des Bibliothèques Musicales).

Hidtil har man kunnet være medlem enten af AIBM, d.v.s. kun være med i arbejdet ved de internationale møder, eller af DM, d.v.s. kun være med i det nationale arbejde, især præget af den store stigning i musikafdelingerne ved folkebibliotekerne, eller man kunne betale kontingent til begge foreninger og derved være med begge steder.

Den voldsomme udvikling i 1960'erne inden for alle områder af musikbiblioteksarbejde både i udlandet og her hjemme har imidlertid bevirket, at det ikke længere kan betale sig at arbejde isoleret. Problemerne er de samme inden for videnskabelige biblioteker, folkebiblioteker, radiofonier, diskoteker og konservatorier i alle lande, og man må holde stadig kontakt grupperne og landene imellem for at kunne løse dem, og for at kunne yde så effektiv en service som muligt inden for musiklivet i videste forstand.

Derfor har man her i Danmark, i øvrigt som et af de første, lande, dannet een forening med eet kontingent (40 kroner om året for enkeltpersoner, 80 kr. for institutioner), der giver alle medlemmer mulighed for såvel international som national kontakt med alle arter af musikbiblioteksarbejde, bibliografi, katalogisering, klassificering, arbejde med planer, noder og bånd, indkøb, organisation o.s.v.

Alle medlemmer får AIBM's medlemsblad Fontes Årtis Musicae tilsendt.

Bestyrelsen består af: Nanna Schiødt, Det kgl. Bibliotek, formand; Bibi Kjær, Danmarks Radio, næstformand; Tove Krag, Det kgl. danske musikkonservatorium, sekretær; Elisabeth Strandbygård, Biblioteket for Vejle by og amt, kasserer, og Hanne Bruhns, Musikbiblioteket i Lyngby.

Årgang 45/1970, nr. 07