Bøger

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 07 - side 215-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

BØGER

William S. Newman: The Sonate since Beethoven. Chapel Hill. The University of North Carolina Press.

William S. Newmans store værk om sonaten »A History of the Sonate Idea« var, som det fremgår af det foreliggende binds forord, oprindelig planlagt som et enkelt bind, senere som fire, omhandlende henholdsvis barok, klassik, romantik og det 20. årh. De to sidste bind er nu istedet slået sammen til det foreliggende, som til gengæld slutter omkring 1925, dels fordi sonaten efter dette tidspunkt ikke mere har den samme afgrænsede karakter stilistisk og formalt, dels fordi den moderne musik efter forordet at dømme synes at stå Newman ret fjernt. Man kan nok synes, at det er kedeligt, at Newman på forhånd har afstået fra forsøget på at finde frem til en systematisk beskrivelse af sonaten i vor tid, men man må lade ham, at han åbent fremlægger problematikken for læseren. Det er i det hele taget et gennemgående træk ved bogen, at man ikke får stukket et færdigt lukket system i hovedet, men præsenteres for et materiale, hvor så at sige alt er med, og for synspunkter, der ikke giver sig ud for at være objektive. Et af Newmans formål er at give

materiale til sonatestudier, og han har derfor medtaget alle de sonater og komponister, som han har kunnet finde væsentligt materiale om. Selve dette opbud af værkfortegnelser, korte værkbeskrivelser, citater fra anmeldelser og andre former for omtale er en gave til enhver forsker eller musiker, der vil beskæftige sig med sonaten, og det er her imponerende, hvor mange perifere lande (f. eks. de nordiske) der er kommet med.

En anden side af værket er de brede fremstillinger af sonatens regionale udbredelse, dens centrer, udgivervirksomheden etc., en tredie de principielle betragtninger, der, foruden gennem ydre forhold som takt- og satsantal m. v., karakteriserer sonaten gennem den samme opdeling i tematisk og motivisk arbejde, som dannede grundlaget for analysen i de to første bind.

Først efter disse almene afsnit kommer omtalen af de enkelte komponister (629 stykker) og deres værker, hvor der foruden om de store navne også skrives bredt om komponister som Ferdinand Ries, Hummel, Kalkbrenner, Onslow m. fl.

På den ene side placeres klassikerne derved i en sammenhæng og forstås udfra deres forudsætninger, på den anden side er bogen netop et forsøg på at skrive en ny slags musikhistorie, hvor kontemplationen af mesterværket erstattes af beskæftigelsen med, om man så må sige, kunstnerisk tænkning på bredere basis og dens udvikling.

Netop denne fremgangsmåde kritiserer bogens anmeldelse i »Musical Times«. Han harcellerer over, at forældede modekomponister ofte tager næsten lige så stor plads op som klassikerne og konkluderer, at vi endnu ikke har bogen om den romantiske sonate. Det sidste har han ret i; sat på spidsen kan man opfatte Newmans værk som beviset på, at bogen om dette eller hint emne ikke mere lader sig skrive. Materialets stærke vækst - og måske i endnu højere grad bevidstheden om alt det materiale, der stadig er ukendt, har gjort de store enestående, på en gang brede, dybtgående og personlige fremstillinger umulige.

Har vi ikke bogen om den romantiske sonate, så har vi med denne krone på et livsværk, der startede med disputatsen »The present Trend of the Sonata Idea« i 1939, et helt nyt grundlag for beskæftigelsen med emnet.

Gunnar Colding-Jørgensen.

Runde fødselsdage

JANUAR

11. Komponisten Georg Parler,

80 år.

13. Organist Carl Riess, 60 år. 16. Janitscharen Emil Ryming, 70 år. 19. Organist Ejnar Engelbrecht,

70 år. 19. Organist N. P. Corneliussen,

70 år. 25. Komponisten, professor Bjørn

Hjelmborg, 60 år.

25. Violinisten Arne Aaboe Sørensen, 50 år.

26. Organist Kristian Mortensen, 80 år.

29. Komponisten Erik Messell, 80 år.

30. Operasangeren Henry Büchmann, 50 år.

31. Koncertsangerinden Hertha Bjørvig, 80 år.

FEBRUAR

6. Violinisten Louis Preil, 70 år. 9. Pianistinden Ena Schrøder, sen, 60 år. 60 år. 11. Violinbyggeren Anders Thom-

19. Musiker Christian Olsen, 90 år.

20. Organist Rigmor Thorsund, 70 år.

21. Cellisten Erling Løsekraut, 70 år.

21. Bratschisten Gunnar Frederiksen, 70 år.

21. Organisten og kordirigenten Svend G. Asmussen, 50 år.

Dødsfald

Musiker Arne Knud Andersen

(begr. 4. november). Violinisten Arvid Andersen (medd.

3. november), 61 år. Musiker Knud Gottschalck (medd.

november), 39 år. Musiker Marx Johan Goldmark

(begr. 27. november). Sangleder Harald Lind, 28. november, 55 år. Musiker Laurits Kristian Poulsen

(begr. 2. december). Organisten og violinisten Edgar

Preuss, 2. december, 78 år. Kapelmester Leonard Fischer

(medd. 3. december), 56 år. Musiker Andry Thorvald Andersen

(begr. 3. december). Kapelmester Niels B. Nielsen

(begr. 13. december). Violinisten Karen Falck, f. Bramsen, 11. december, 93 år. Pianisten, organist Knud Skytte

Birkefeldt, 13. december, 83 år. Kgl. kapelmusikus Julius Thomsen,

10. december, 85 år.

Legatansøgninger

JANUAR

Inden 31/1: Geheimekonferensraad-

inde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemming-sensgade 10, Kbh. K. (Skema).

— : Dansk Tonekunstner Forenings Understøttelsesfond (for ordinære medlemmer og deres efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstræde 1, Kbh. K. (Skema).

— : Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. (Til studieophold på Ly-sebu el. Schæffergården). Schæf-fergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

— : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensga-de 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR

Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

— : Simon Aron Eibeschütz's legat (for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund. Ny Kon-gensgade 6, Kbh. K. (Skema).

— : Emanuela Schrøders legat (sangere eller sangerinder, IS-SO år). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Th. Alfr. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. 1rs. Svend T. Bruun, Nytorv 3, Kbh. K. (Skema).

— : Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården eller disses enker). Chefen for Den kgl. Livgarde, Øster Voldgade 2B, Kbh. K.

— : Dansk-Islandsk Forbundsfond (for islandske musikstuderende). Kristiansgade 12. Kbh. K. (Skema).

— : Københavns Musiker- og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer eller disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

— : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger eller musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Sven Simonsen, St. Kongensgade 49, Kbh. K.

— : Emmerich Jacob Müllers legat (kun for mænd). Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

— :Entreprenør Chr. Nielsens legat (for unge udøvende musikere til videre uddannelse). Frederiks-gade 14, Kbh. K.

— : Egmont H. Petersens fond til unges uddannelse. Vognmager-gade 9, Kbh. K. (Skema).

Årgang 45/1970, nr. 07