Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 07 - side 185-185

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

46. årgang

N r. 7/8 - 1971

Kr. 4,40 - Arsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende) og Sigurd Berg.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6A, 1116 København K.

Hverdage kl. 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon (01) 150726.

Indhold:

Ny musik på universitetet ........................ 185

Jazz på universitetet .............................. 189

Poul Nielsen: En dualistisk æstetik? ...... 194

Gorm Busk: En svensk jubilæumsopera ... 198 Hans Riis-Vestergaard:

Forårets musik i radio og fjernsyn ......... 202

Jørgen Ernst Hansen: Om Finn Viderøs syn på Hartmanns orgelværker ..................................................... 204

Emil Telmányi: Koncertsal contra mikrofon 208 Rapporter fra Harpekonkurrence i Israel, Det Danske Sangselskab og Dansk Musikbiblioteksforening ........................... 211

Forsiden:

Forholdet mellem klassisk og anden musik på universitetet, som nogle musikstuderende ser det.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Årgang 45/1970, nr. 07