Forårets musik i radio og fjernsyn

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 07 - side 202-203

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

Hans Riis-Vestergaard:

FORÅRETS MUSIK l RADIO OG FJERNSYN

Opfordringen til at give et indtryk af, hvad højttaler og billedskærm i det nye år kan yde musiklytteren af information - dette ord taget i videste forstand - ser jeg først og fremmest i relation til de konkrete muligheder, der bydes på. De almene og stadigt tilbagevendende fænomener: afspejlingen af koncertlivet, rubrikkerne »Unge navne«, »Hvorfor hører man aldrig —?«, »Musiknyt«, »Resonans«, præsentationen af nye, markante grammofonindspilninger etc. etc. kunne man godt have lyst til, at der ved lejlighed blev nedfældet nogle bemærkninger om. Det følgende koncentrerer sig om den tilsyneladende taknemmelige opgave at henvise til kontante værdier, der i de kommende måneder venter på at blive samlet op og taget til indtægt. Den for nylig publicerede brochure med torsdags- og andre koncerter har jo traditionelt en evne til at tiltrække sig den største opmærksomhed. Hertil kommer unægtelig en del andre ting, man kan pege på. Som resultat af undervisningsafdelingens samarbejde med musikafdelingen foreligger to musikoplysende serier - den ene under titlen NOGLE DANSKE KOMPONISTER begyndte i efteråret og fortsætter med en udsendelse »Den danske romance« (dette begreb i à jour-ført skikkelse), en om Ib Nørholms opera »Den unge park« (fulgt op af værket i dets helhed), en om Per Nørgård og endelig en mere sammenfattende, »Stilkalejdoskop«, alle i skoleradioens sædvanlige formiddags-sendetid. Den anden serie, LYT TIL MUSIKKEN, er for nogle udsendelsers vedkommende foregrebet i efteråret, men bringes nu samlet på en række tirsdage (hveranden, prg. II), varende til ind i

maj. Til begge serier er der grundbøger, som kan rekvireres vederlagsfrit hos undervisningsafdelingen (Danmarks Radio, Islands Brygge), så langt oplaget rækker. Alle udsendelser følges op med musikken i sammenhæng i dermed koordinerede udsendelser.

På det oplysende felt ligger også en stor serie om og med MOZART-SYMFONIER, der gennemgås af professor Jens Peter Larsen (søndage, prg. II), og hvortil landsdelsorkestrene har leveret indspilninger.

Mens vi er ved serier, er der en ny romancerække, redigeret af Niels Martin Jensen, der denne gang koncentrerer sig om HEISES ROMANCER (9 lørdag eftermiddage, prg. l), og nogle flere BUXTEHUDE-KANTATER (fredag aftener, prg. II). Disse sidstnævnte er led i en sindigt fremadskridende dækning af foreløbig hen ved 30 solokantater fra Buxtehudes hånd.

Af nyheder og andre ting af dagsaktuel interesse i en eller anden form har det danske og nordiske stof en vis naturlig prioritet i denne beskrivelse (idet der m.h.t det store udland navnlig henvises til faste rubrikker som »Ny musik i stereo« og »Resonans« samt lejlighedsvise transmissioner etc.):

På torsdagskoncert (18/2) kommer en OBOKONCERT af HERMAN D. KOPPEL til uropførelse, spillet af Jørgen Hammergård, l sin egenskab af bestillings-komposition til Danmarks Radio er den tænkt og realiseret som et nært samarbejde mellem komponist og solist. Torsdagskoncerterne byder desuden på PER N0RGÂRDS 2. SYMFONI (15/4), BO NILSSONS store trilogi BRIEF AN GÖSTA OSWALD (11/3), der hermed får sin første samlede opførelse, og KARL BIRGER BLOMDAHLS KLAVERKONCERT (25/3) med Hans Leygraf som solist. Sæsonen indledtes (21/1) med RUED LANGGÅRDS »SFÆRERNES MUSIK«, og ud af koncertrækkens fundament af klassiske og romantiske værker bør måske fremhæves MAHLERS store 3. SYMFONI, fordi Bruckner-Mahler-symfonikken langsomt nærmer sig et punkt, hvor en (første) forpligtelse til introduktion på det danske marked kan siges at være indløst.

Tilbage til det hjemlige repertoire, hvor forskellige bidragydere kommer med endnu mere forskellige bidrag. Lytterne vil for første gang kunne høre RUED LANGGÅRDS 13. SYMFONI »UNDERTRO«, der blev uropført af Århus byorkester i efteråret, l det hele taget hører det til landsdelsorkestrenes fortjeneste, at et repertoire, som det indtil for få år siden kun var muligt at stifte bekendtskab med i spredte glimt, nu kan siges at være dyrket. Navnene SARTI, SCHALL, KUHLAU, HARTMANN, GADE, NERUDA, GLASS, BECHGAARD, B0RRESEN, LUDVIG HOLM, ASGER HAMERIK, SALOMON, SCHIERBECK og GRAM vil sige, hvad det drejer sig om. Denne danske orkestermusik sendes så vidt muligt på fast programplads (onsdage prg. II) i erkendelse af, at den hjemlige tradition bør være let tilgængelig, rent aflytningsmæssigt. Om nogen historiserende serie er der ikke tale. Værkerne bringes i vilkårlig rækkefølge og omfatter også nulevende komponister. LEIF KAYSER, hvis juleoratorium og 4. symfoni for nylig bragtes under disse auspicier, er repræsenteret med sin 2. symfoni, VAGN HOLMBOE med sin 3. kammersymfoni »Frise«, NIELS VIGGO BENTZON med »Metamorfoser«, desuden JOHN NIELSEN med »7 etuder for strygere«, ROV-SING OLSEN med »Symfoniske variationer«, RIIS-AGER med »Erasmus Montanus«-ouverturen.

l TV fortsætter rækken af unge komponister, som selv har medvirket til at realisere deres værker i en medie-egnet form. MOGENS WINKEL HOLM har sat en »personlig« annonce i musik og illustreret den med en pige, der gør morgentoilette. FINN SAVERY har skrevet musik og udformet billedside til nogle af Rif-

bjergs »Amagerdigte«. Han har desuden instrueret en opførelse af sin kantate »Var, er, vil være« (der ur-opførtes ved Viby Gymnasiums indvielse i 1969) med unge sangere og musikere under ledelse af Ole Schmidt. Foruden selve opførelsen følges en del af prøverne i en reportage. - TERRY RI LEY udfører sin »Rainbow in Curved Air« på el-orgel og båndoptagere.

ESKE HOLMS ballet CICATRICIS til lydkomposition af CLAUS ØRSTED er en produktion, der er baseret på Det kgl. Teaters opførelse, men specielt udarbejdet med henblik på fjernsynets muligheder. - Balletrepertoiret er gennemgående præget af nyheder: AFTER EDEN, en meget stor, moderne pas de deux af den amerikanske koreograf JOHN BUTLER til musik af LEE HOIBY. En moderne middelalderlegende BERETNINGEN OM AGATHE danses af Paul Taylor og hans ensemble. PHEDRE er en produktion fra fransk TV over det græske sagn - et samarbejde mellem JEAN COCTEAU, koreografen MILKO SPAREM-BLECK og komponisten GEORGES AURIC.

Musikdramatikken er i radio og TV præget af de store europæiske standardværker. Lydsiden af den som fjernsynsopera så navnkundige LULU af ALBAN BERG sendes nu tilrettelagt som radioopera, medens LEOS JANACEKS KATJA KABANOVA, der har været bragt som radioopera, produceres for TV i farver, med to af komponistens landsmænd som henholdsvis dirigent og instruktør, Bohumil Gregor og Vaclav Kas-lik. — Fra grammofonrepertoiret har især den første komplette indspilning af MEYERBEERS HUGUENOT-TERNE interesse. - Fjernsynet bringer af udenlandske tilbud en nyhed, PENDERECKIS DJÆVLENE FRA LOUDON, der i 1969 havde premiere på Hamborg Statsteater. På grundlag af denne opsætning har Studio Hamburg frembragt en fjernsynsforestilling i farver om den franske pater Grandier, der 5 middelalderen var midtpunkt i en stor retssag. Også fra Studio Hamburg er en farveproduktion af RICHARD STRAUSS' ELEKTRA.

(Af gode grunde har der i ovenstående måttet vises tilbageholdenhed m.h.t. konkrete datoer. Placeringen finder sted inden for månederne januar-april).

Årgang 45/1970, nr. 07