Meddelelser fra redaktionen

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 07 - side 215-215

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

MEDDELELSER FRA REDAKTIONEN

Red. beklager nogle meningsforstyrrende trykfejl i nr. 5, værst i 1. afsnit af Gerda V. Bülows artikel »Hvorfor«, hvor mere end en linie var faldet ud. Vi bringer her hele afsnittet:

Når man taler om musikopdragelse, tænker enhver uvilkårligt sit, en musikpædagog vil for det meste tænke på instrumental — henholdsvis sangundervisning, indenfor private rammer eller specielle institutioner, en lærer tænker først og fremmest på den obligatoriske musikundervisning i skolen; men endnu tænker kun meget få på rytmikundervisning, hvilket ganske vist er en fælles betegnelse for de meget forskellige retninger, der i virkeligheden har

samme ophavsmand, og som i tidens løb har arbejdet sig så langt fra hinanden, både i bevægelses-mæssig og musikalsk henseende, at man vanskeligt kan se fælles træk ud over forbindelsen af musik og bevægelse.

l Niels Baks artikel »Blokfløjten« var den mest meningsforstyrrende fejl et manglende ord s. 137, 2. afsnit, linie 7. Sætningen skulle lyde: . . . når pibens akustiske egenskaber måltes, altså uden at piben anblæstes.

Årgang 45/1970, nr. 07