Musikkalender

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 01 - side 22-24

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Den amerikanske musikforsker professor Halsey Stevens fra Univer-

sity of Southern California vil i slutningen af marts holde to foredrag i København: »American Music Today« (i samarbejde med DUT, sted: den amerikanske ambassade, 30. marts kl. 20) og »Bar-tok and Liszt« (i Dansk Selskab for Musikforskning, 31. marts kl. 20).

RUNDE FØDSELSDAGE

MARTS

13. Koncertsangerinden

Ellen Stryg Jensen, 50 år. 13. Fhv. konservatoriedirektør

Martin Andersen, 85 år.

17. Violinisten Gudrun Venge, 60 år.

18. Organist Gudmund Elmquist, 85 år.

21. Kgl. Kapelmusikus

Johan Poulsen, 50 år.

22. Pianisten Helge Bonnén, 75 år.

27. Komponisten

Einar Trærup Sark, 50 år.

29. Koncertsangeren Vagn Hedemann, 70 år.

30. Operasangerinden Sylvia Schierbeck, 75 år.

APRIL 3. Komponisten Axel Thingsted,

75 år. 6. Koncertsangerinden

Helga Weeke, 80 år. 18. Organist Georg Krarup,

70 år. 21. Violinisten Gunnar Søndberg,

50 år. 21. Basunisten

Svend Aage Nielsen, 50 år.

23. Stabstambour Leo Sevel, 70 år.

29. Organist Valdemar Hansen, 80 år.

LEGATANSØGNINGER

MARTS

Inden 14/3: Det danske Institut i Rom (ophold i 2. halvår 1970). Sekretariatet for Det danske Institut i Rom, Nybrogade 2, Kbh. K.

Inden 15/3: Dansk-islandsk Fond (for islandske studerende). Laksegade 19, Kbh. K. (Skema).

-: Den italienske stats stipendier. Undervisningsministeriets internationale kontor, Nyhavn 28, Kbh. K. (Skema).

-: Den kulturelle Fond (ikke enkeltpersoner). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

-: Ministeriet for kulturelle anliggenders forårsunderstøttelser, Nybrogade 2, Kbh. K.

-: Montebello-Fondet (for mindre-bemidlede syge operasangere og

balletdansere). Skibsreder Hans Svenningsen, Grønningen 15, Kbh. K.

-: C. W. Strandes Legatfond (ikke enkeltpersoner). Lrs. Kühn, GI. Torv 6, Kbh. K.

Inden 19/3: Unge Mænds og Kvinders Uddannelseshjælp. Lrs. Esther Tonsgaard, Niels Hemming-sensgade 8, Kbh. K.

Inden 31/3: Marie Illums Legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

-: Etatsråd Munthe-Bruns Legat (for blæsere i Det kgl. Kapel). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

APRIL

Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. — Ansøgningsskemaer fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Pug-gårdsgade 13, Kbh. V.

-: Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel forældre eller syge medlemmer. — Motiveret ansøgning (trykte blanketter findes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

-: Gudda Behrends legat til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F (Musikpædagogisk Forening), Puggårdsgade 13, Kbh.V.

-: Emma Bærentzens legat.

Lrs. Carlo Larsen, Amaliegade 4, Kbh. (Skema).

-: Musikpædagog Augusta Jürgen-sens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre samt ældre eller svagelige kvin-

delige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V. (Skema).

-: Glashandler Johan Franz Ronges fond. Lrs. K. S. Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond (for trængende medlemmer). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

-: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (til studieophold på Lyse-bu 1/9-30/11). Schæfergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

-: Johan Hannover-Cohns mindelegat (for medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

-: Institutionen San Cataldo (for komponister. Ophold i aug.-sep.). Eksp.sekr. Ellen Koch, Enigheds-vej 14, Charlottenlund.

-: Egmond Frederik Lindstedts legat (for yngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

-: Musikerforeningen i Københavns pensionsfond (for medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).