Opera?

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 02 - side 38-38

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Nils Holger Petersen:

OPERA?

Nils H. Petersen: Opera (Muss es sein? Ja, trotzdem) (For: Baryton (el. alt), guitar, 2 fløjter, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter, 2 trompeter). Komp. 1969-70. Ikke opført.

Operaen består af en række henvendelser fra de optrædende til den enkelte tilhører. Hovedtanken er at lade tilhøreren opleve et andet menneskes afhængighed af ham (hende).

Jeg forestiller mig, og operaen går ud herfra, at hver enkelt tilhører er konge, henh. dronning (henh. prins, prinsesse) på et middelalderslot, i hvis sal der er aftenunderholdning med en hofnar og hoffolk (= hofmusikanter). Narren diskuterer i spøg og alvor forholdet mellem konge og nar. Musikerne gør noget tilsvarende ved deres musiceren.

Musikalsk er operaen opbygget ved brug af udtryksmidler, som jeg har hentet fra både ældre og samtidige komponister. Direkte lån er der gjort fra Mozarts Don Giovanni (Don Giovannis arie fra 1. akt), Bachs Matthäus-passion (en koral af Hans-Leo Hassler i flere harmoniseringer, sam en tekst til en af dem). Desuden har jeg benyttet mig af principper for uendelighedsrækker, som jeg har lært gennem Per Nørgårds uendelighedsrække. Endelig har jeg mere eller mindre direkte eller indirekte ladet mig inspirere af Penderecki, Lutoslawski, Ib Nørholm og Karl Åge Rasmussen.

Operaen består af:

I Ouverture. (Alle 10 blæsere spillende individuelt rundt om blandt tilhørerne - hver vælger en gruppe at spille til - fra tid til anden skiftes).

II Fanfare. (Alle 10 blæsere som ensemble).

III Koral: (De 8 blæsere som ensemble).

IV Narren går rundt og synger til forskellige grupper blandt tilhørerne akkompagneret af guitaren, afvekslende med blæsertuttier, og nogle gange guitarsoli.

V Fanfare (Alle 10 blæsere som ensemble).

VI Fuga og mellemspil. (Fløjte, obo, fagot og guitar, henh. guitarsolo).

VII Som nr. IV.

VIII Fanfare, (Alle 10 blæsere som ensemble).

IX Narren akkompagneret af guitar synger til en gruppe tilhørere.

X (Som nr. l).

XI Guitarsoli afvekslende med narren akkompagneret af guitar.

XII 2 koraler. (Alle træblæsere, i den første synger narren med).

Referencer:

Hans-Leo Hassler: Mein Herz ist mir verwirret.

J. S. Bach: Matthäus-passion.

W. A. Mozart: Don Giovanni.

K. Penderecki: Lukas-passion.

Per Nørgård: Dato-musik

Karl Age Rasmussen: Choralis Constantinus.