uden titel

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 02 - side 25-25

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

46. årgang N r. 2-3 - 1971

Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende)

og Sigurd Berg

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K

Hverdage kl. 10,00-12,00, lørdag lukket Telefon (01) 150726

Indhold:

Et uddrag af Patricia Carpenters

»Den musikalske genstand«

ved Morten Levy .................................... 25

Gunnar Colding-Jørgensen:

Kunsten som natur ................................. 31

Poul Nielsen: Kunst er ikke natur ............ 33

Gunnar Colding-Jørgensen: Og dog......... 35

Sven Erik Werner:

Cancer — et forsøg med billeder ............ 37

Nils Holger Petersen: Opera? ................. 38

Jens Brincker:

Formhøring eller auditiv analyse .............. 39

Arne Skjold Rasmussen:

To slags kvartetter ................................. 43

Jørgen Jersild:

Kommentar til en anmeldelse

(med et svar fra Jan Maegaard)............... 45

Forsidebillede: Fra Sven Erik Werners TV-forsøg »Cancer« (se side 37)

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Årgang 46/1971, nr. 02