uden titel

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 02 - side 49-49

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Dansk Musiktidsskrift

45. årgang - 1970

REDAKTION

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende) og

Sigrud Berg

WILHELM HANSEN

KØBENHAVN 1970

INDHOLD

POUL-GERHARD ANDERSEN: Orgeltyper ......... 49

JØRGEN VOIGT ARNSTED: Hvorfor ikke tubaen? ...................................................... 104

AUSIDA MUSIK .............................................. 31

NIELS BAK: Blokfløjten (se også s. 214, 215) ...... 136

ROLAND BARTHES: Musica Practica ............... 85

JOHAN BENTZON: I anledning af..................... 25

SIGURD BERG: Danske Uropførelser ............... 34

- Anmeldelser ......................................... 74, 139

HELGE BONNÉN: Fra UTS til DUT .................. 21

POUL BORUM: Forfatter - Komponist............... 32

ANDRÉ BOUCOURECHLIEW: Transmutationer ... 121

PETER BRASK: Messe for en flodhest ............ 29

JENS BRINCKER: Den store spilledåse ............ 89

GORM BUSK: En svensk jubilæumsopera ......... 198

GERDA VON BÜLOVV: Hvorfor (rettelse sine 215) 134 KJELL BÆKKELUND: ost og Vest mötes ved

klaveret ..................................................... 127

- Anmeldelser .............................................. 39

INGE BØNNERUP: Anmeldelser .................. 68, 69

GUNNAR COLDING-JØRGENSEN: Udstilling ... 15

- Den unge park .......................................... 149

- Anmeldelser .............................................. 215

HENRIK COLDING-JØRGENSEN: Ung Nordisk

Musikfest 1970 .......................................... 14

- UNM 1970 - en rapport .............................. 55

- Anmeldelser 38, 39, 40, 111, 140, 143, 174, 175, 176 INGE COLDING-JØRGENSEN: Tidsskrifter ... 66, 107

- Anmeldelser............................................... 212

DANSK MUSIKBIBLIOTEKSFORENING ............ 213

DANSKE UROPFØRELSER 1969 ..................... 34

GUNHILD DECKERT-KNUDSEN: Er blokfløjte-lærere virkelig så dogmatiske ..................... 214

DET DANSKE SANGSELSKAB ......................... 213

DØDSFALD ........................... 20, 76, 106, 144, 216

OLE ENGLER: Anmeldelser .............................. 108

INGOLF GABOLD: Forfatter - komponist ......... 32

INGA GRAAE: Harpekonkurrence i Israel ......... 211

RICH. HENRIKSEN: Anmeldelser ..................... 138

LARS HALLNÄS: Musikalsk Semantik................ 153

POVL HAMBURGER: Det dobbelttydige kontrapunkt ........................................................ 5

JØRGEN ERNST HANSEN: Om Finn Viderøs syn

på Hartmanns orgelværker ........................ 204

CARSTEN E. HATTING: Høffdings kontrapunktlærebog .................................................... 10

B. HUSSON: Den gregorianske sang efter det 2.

vatikankoncil ............................................. 59

JAN JACOBY: Anmeldelser............ 71, 111, 140, 174

JAZZ PÅ UNIVERSITETET .............................. 189

SVEND AAQUIST JOHANSEN/JESPER TANG:

Den æstetiske Dylan ................................. 16

ERIK JØRGENSEN: The family of Man ............ 29

ELISABETH KLEIN: Per Nørgaards klaver(klang)-verden ...................................................... 101

- Anmeldelser ........................................ 19, 111

BJARNE KORTSEN: Noen ord om Morten Levys

kritikerkunst .............................................. 33

NIELS KRABBE: Anmeldelser ........................... 108

LEGATANSØGNINGER 17, 20, 37, 60, 76, 106, 144, 216

JØRGEN LEKFELDT: Anmeldelser ................... 142

MORTEN LEVY: Om musikkens morfologi ......... 97

- Anmeldelser .............................................. 112

BENT LORENTZEN: Gennemskæring ................. 53

JAN MAEGAARD: Anmeldelser ............ 38, 138, 143

MODTAGET FRA FORLAGENE .................. 75, 116

MUSIKKALENDER ..................... 19, 36, 76, 106. 143

MUSIKKONKURRENCE for unge nordiske kunstnere 1970 .................................................. 103

Musikpædagogen ..................... 41, 77, 117, 145, 177

METTE MÜLLER: Anmeldelser ........................ 114

POUL NIELSEN: En dualistisk æstetik ............... 194

NORDISKA STUDENTRÅDENS SAMARBETS-

ORGAN FOR MUSIKUTBILDING ............... 105

SIXTEN NORDSTRÖM: Østtysk musikunder ...... 12

NY MUSIK PÅ UNIVERSITETET ..................... 185

KNUDÅGE RIISAGER: Båndoptagelser af balletmusik ....................................................... 14

HANS RIIS-VESTERGAARD: Forårets musik i

radio og fjernsyn ....................................... 202

HERBERT ROSENBERG: Anmeldelser ......... 73, 74

N. ROSENDAL-HANSEN: Una Voce - nu også i

Danmark ................................................... 65

RUNDE FØDSELSDAGE ...... 20, 37, 76, 106, 144, 216

FINN SAVERY: Anmeldelser ........................... 73

NANNA SCHIØDT: RISM ................................. 91

- RILM ........................................................ 168

NIELS SCHIØRRING: Sven Lunn ..................... 103

TORBEN SCHOUSBOE: Foreningen Symfonia ... 156

RICHARD SENNELS: Anmeldelser .................. 68

KJELD SIMONSEN: Avantgarde i sommervarmen 105 EMIL TELMÁNYI: Koncertsal kontra mikrofon ... 208

BIRTHE TRÆRUP: Anmeldelser ........................ 115

FINN VIDERØ: Staccatitis (se også s. 176, 204) ... 129 ORLA VINTER: Koral, hvad vil du her? eller Hvad

en musiker har brug for.............................. 1

TIMME ØRVAD: Anmeldelser ............ 110, 175, 176

MUSIKALIER OG MUSIKVÆRKER

RICHARD RODNEY BENNETT: Piano Concerto . 19 LUCIANO BERIO: Rounds .............................. 19

- Sequenza IV ............................................. 19

F. BERWALD: Drottningen av Golconda ............ 198

ANTONIO BIBALO: Trois Hommages à de Falla,

Schoenberg and Bartok .............................. 39

PETER BRASK: Oratio Augustini ..................... 29

HENNING CHRISTIANSEN: Dejligt vejr i dag -

n'est-ce pas .............................................'174

FOUR SCOTCH SONGS, arranged by J. C. Bach 108

NIELS W. GADE: Orgelkompositioner ............... 69

J. P. E. HARTMANN: Samtlige orgelværker ......

............................................. 68, 129, 176, 204

ALUN HODDINOTT: Sonate Nr. 5, op. 57 ......... 19

EGIL HOVLAND: Elementa pro organo ............ 68

ALFRED JANSSON: November 1962 .................. 110

ERIK JØRGENSEN: The Family of Man ............ 29

LEIF KAYSER: Julesalmelege ........................... 68

LARS-ERIK LARSSON: Lätta spelstycken for

piano, op. 56 ............................................. 111

BENT LORENTZEN: Intersection ..................... 53

ELIZABETH LUTYENS: Symphonies for Solo Piano, Winds, Harps and Percussion, op. 46 ...... 19

BENT LYLLOFF: Århus etude nr. 1-11 ............... 174

FINN MORTENSEN: Evolution, op. 23 ............... 175

NEUE TSCHECHOSLOWAKISCHE KLAVIERMUSIK..................................................... 111

PER NØRGÅRD: Partita Concertante for orgel ... 175 IB NØRHOLM: Fluktuationer- Den usete Pan ... 40 POVL ROVSING OLSEN: Concerto pour piano et

orchestre .................................................. 110

NILS H. PETERSEN: Bufast for klaver ............... 140

KNUDÅGE RIISAGER: Pro Fistulius et Fidibus,

op. 56 ...................................................... 176

OLE SCHMIDT: Udstilling ................................. 15

NIKOS SKALKOTTAS: Concertino for two pianos

and orchestra .......................................... 110

FINN VIDERØ: Europæisk Orgelmusik fra det 16. og 17. århundrede .................................... 68

FLEMMING WEIS: Femdelt Form ..................... 19

- Femdelt Form III ....................................... 110

GEORG WILKENSCHILDT: Caprice for trombone og klaver ................................................ 108

SVEN ERIK WERNER: Combinations for wind instruments and percussion ........................... 176

LITTERATUR

DENIS ARNOLD: Luca Marenzio ..................... 74

DAVID D. BOYDEN: The Hill Collection of Musical Instruments in the Ashmolean Museum,

Oxford ...................................................... 114

YVES GÉRARD: Thematic, Bibliographical and Critical Catalogue of the Work of Luigi Boc-

cherini ...................................................... 139

CARSTEN E. HATTING: Sagittarus 2 ............... 72

KNUD JEPPESEN: La Frottola II ..................... 73

MUSIKKENS HVEM-HVAD-HVOR: Jazz ............ 73

WILLIAM S. NEWMAN: The Sonata since Beethoven ...................................................... 215

ANTHONY PAYNE: Schoenberg ..................... 138

FELIX SALZER/CARL SCHACHTER: Counterpoint in Composition ................................. 112

BÄLINT SÁROSI: Die Volksmusikinstrumente Ungarns ........................................................ 115

WALTER ERICH SCHÄFER: Wieland Wagner ... 138

TIDSSKRIFTER .......................................... 66, 107

FOLKE H. TÖRNBLOM: Fra trylleopera til TV-

opera ....................................................... 71

FINN VIDERØ: Vejledning i salmeforspil ............ 140

ZWANZIG JAHRE MUSIK IM WESTDEUTSCHEN RUNDFUNK ........................ 74

GRAMMOFON

AVANTGARDE, vol. 2 ....................................... 37

NIELS VIGGO BENTZON: Kammerkoncert, op. 52 111

- Klaversonate nr. 4, op. 57 ........................... 111

- Klaversonate nr. 5, op. 77 ........................... 111

- Symfoniske Variationer, op. 92 ..................... 111

- Frederiksberg suiter, op. 173, 174 ............... 111

JOHN CAGE: Atlas Eclipticalis/Winter Music ... 37

BOB DYLAN: Nashville Skyline ........................ 16

MAURICIO KÄGEL: Halleluja ........................... 38

G. M. KOENIG: Terminus 11 .............................. 38

NOËL LEE: Etuder, sonatine, sonate .................. 143

PER NØRGÅRD: Quartetto Brioso .................. 39

- 9 Studies for piano .................................... 39

- Groving for piano solo .............................. 39

- Sonata in 1 movement .............................. 39

- Scetches .................................................. 39

- 4 Fragments ............................................. 39

HANS PFITZNER: Violinkoncert, h moll, op. 34 ... 143 DIETER SCHNEBEL: Für Stimmen/Glossolalie ... 38 KARLHEINZ STOCKHAUSEN: Mixtur ............... 38

- Telemusik ................................................ 38

- Kontakte for elektronische klänge ............... 142

- Refrain for 3 instrumentalister ..................... 142

SVEND ERIK TARP: Te Deum, op. 33 ............... 38

- Symfoni i Es, op. 50 ................................. 38

BERND ALOIS ZIMMERMANN: Présence for violin, cello og klaver/lntercommunicazione ...... 37