Leader

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 04 - side 109-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

LEADER

LEDER

Dette nummer af dmt udgives i forbindelse med Københavns Kommunes Nikolaj Music Festival, som finder sted i dagene fra d. 30. aug. til den 4. sept, incl., og nummeret er af den grund på engelsk bortset fra disse linjer.

Nu er det selvfølgelig ikke dmts opgave at forsyne Københavns Kommune eller andre med et gratis produceret programhæfte, som kan sælges billigere end programmer af dmts størrelse vanligvis kan. Og man kan som dansk musikmenneske muligvis finde Festivalens programvalg diskutabelt. Eller man er måske blevet betænkelig ved selve festival-tanken som den manifesterer sig i vore dage. - Men alligevel: selv en velorienteret udenlandsk musikturist vil sandsynligvis kunne supplere sit indtryk af dansk musik betydeligt ved at besøge Festivalen, og det må være en oplagt dmt-opgave at følge den side af sagen op, hvis det kan lade sig gøre. Det har vi her forsøgt, dels med en række komponistportrætter (som vel også kan tjene som nødtørftigt opslagsmateriale for danske), dels med nogle artikler, som fra forskellge vinkler belyser nogle sider af dansk musikliv og den almindelige situation netop nu.

EDITORIAL CHAT

This special issue of Dansk Musiktidsskrift

(Danish Music Magazine) has been prepared with reference to the topical major music event in Copenhagen, the Nikolaj Music Festival, presented by the city of Copenhagen, from Aug. 30 to Sept. 4 incl., and is therefore as an exception printed in English.

The Editor immediately abandoned the aspiration to produce a complete historical introduction to Danish music, as well as he resisted the temptation to pretend to be able to draw up a reliable and comprehensive survey of the present situation. The clarity obtained in a pretended survey like that would be — at best — indecent. (No, scientifically speaking, of course!) So, humbly, the Editor sat down between his two stools and started to pick up a little bit of everything he thought informative: biographical notes on some of the important Danish composers between 1600 and today, various articles illustrating various aspects of musical life in Denmark right now, an attempt to analyze the general problems of modern festival-making, a subjective report from a seminar of pedagogues and young composers. In short: the Editor left the hard job to you, hoping that chewing and digesting these occasional bits and pieces will whet your appetite and make you come back for more.