uden titel

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 04 - side 73-73

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

46. årgang N r. 4 - 1971

Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende)

og Sigurd Berg

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K

Hverdage kl. 10,00-12,00, lørdag lukket Telefon (01) 150726

Indhold:

Jørgen Lekfeldt:

Elektrofoni efter 1960 .............................. 73

Erik Christensen, Hans Peter Larsen,

Jørgen Lekfeldt:

Elektrofonisk amatørkomposition ............... 81

Musik og samfund,

et debatoplæg og en rapport.................. 86

Lars Hallnäs: »Gjentagelsen« .................. 89

Niels Bak: Blokfløjten .............................. 91

UNM 72 .................................................. 97

Darmstadt-kongres for ny musik

og musikpædagogik................................. 97

Bøger, noder, plader .............................. 98

Forside: Udsnit af Rainer Wehingers »Hörparptitur«, se side 98

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.