UNM 72

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 04 - side 97-98

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

UNM 72

Danske Konservatoriestuderen-des Landsråd, (DKL), opfordrer til indsendelsen af kompositioner til Ung Nordisk Musikfest (UNM) 72, der denne gang har Danmark som værtsland.

UNM er en årlig tilbagevendende sammenkomst for nordiske kon-servatoriestuderende med det formål at opføre og fremme forståelsen for den nye musik i Norden. I UNM-ugen, som ligger i slutningen af februar 1972, arrangeres en række forskelligartede koncerter samt en del andre musikalske aktiviteter, bl. a. forelæsninger og diskussioner.

Indsendelse af værker til UNM-72 er åben for alle komponister under 30 år, dog kan komponister uden for konservatorierne ikke påa-regne at få udgifter dækket i forbindelse med deltagelse.

Udvælgelsen af værkerne foretages af en 3-mands jury udpeget af DKL. De indse ndte værker skal være forsynet med en fuldstændig besætningsliste og med angivelse af værkets varighed. Hvis et værk kræver en speciel koncertform, må dette ligeledes angives.

Værkerne skal være DKL, H. C. Andersens Boulevard 38 st. tv., 1553 V., i hænde senest mandag den 6. september 1971.