Indhold

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 05 - side 137-137

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

46. årgang Nr. 5 - 1971

Kr. 4,40 - årsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms).

Redaktion:

Poul Nielsen (ansvarshavende), Sigurd Berg og Svend Aaquist Johansen.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Hverdage kl. 10,00-12,00, lørdag lukket. Telefon (01) 150726.

ARTIKLER

Poul Nielsen: Per Kirkeby som rytmiskmusikalsk digter ...................................... 137

Jan Maegaard: Hvorfor musikteori? ......... 144

Irmgard K. Mathiesen: Indlæg

i blokfløjtedebatten................................. 146

Jørgen Jersild: Et svar fra Jørgen Jersild . 148

Ejnar Kampp: Noget om harmonilære ...... 151

Ulla Kappel: International cembalo-uge ... 151

ANMELDELSER af

Andreas F. W. Bentzon: The Launeddas... 153

Oxford Instrumenthåndbøger .................... 155

Buxtehude-kantate-studie ........................ 156

Knud Jeppesen: La Frottola III ............... 157

Heinz Hollinger: Siebengesang ............... 158

MUSIKKALENDER ................................. 159

MEDDELELSER ...................................... 160

Forsiden: Launeddas-spiller.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.