meddelelse

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 05 - side 160-160

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MEDDELELSER

DET DANSKE ORGELSELSKAB

Med det formål at udbrede forståelse og interesse for orglet og dansk orgelbygning før og nu stiftedes i november 1970 Det danske Orgelselskab.

Selskabet har planer om udarbejdelse af en omfattende registrant over alle Danmarks orgler, en foranstaltning, der bl. a. vil kunne modvirke, at værdifulde og interessante gamle orgler køres på lossepladsen (det sker stadig på grund af uvidenhed eller manglende interesse).

Hvis sådanne instrumenter ikke længere kan gøre fyldest i kirkerne, er det hensigten at lade dem indgå i en studiesamling eller et orgelmuseum.

l foråret 1971 har selskabet bl. a. reddet et 12 stemmers Demant-or-gel i Mariager kirke fra ophugning. Instrumentet, der er bygget 1858, er nu flyttet til »Mols domkirke«, Drå-by kirke, hvor det skal opstilles.

Til efteråret udsender orgelselskabet det første nummer af sit medlemsskrift, der vil give en alsidig orientering om dansk og udenlandsk orgelbygning i dag, dansk orgelbygnings historie m. m. Tidsskriftet kommer ikke i løssalg.

Selskabet kan tilbyde sine medlemmer orgelplader med 25-30 pct. rabat. Kataloget omfatter p. t. 50 indspilninger.

Indmeldelse i Det danske Orgelselskab kan ske ved henvendelse til slotsorganist Per Kynne Frandsen, Fuglekæret 4, 3400 Hillerød, tlf. (03)264344. Kontingent: 35 kr. Ægtepar: 45 kr. Unge under uddannelse: 20 kr.

MUSIKMARKED

Forhåbentlig i Nicolai kirke søndag den 21. november kl. 15—18 og 20-22 indkalder Gruppen for alternativ musik komponister til at indsende kammermusik, båndmusik m. m. Der bliver ingen censur på indsendte stykker, der vil blive opført i det omfang, der er praktisk muligt

Under musikmarkedet afholdes en slags gallupundersøgelse, idet publikum spørges, hvilke værker det kunne tænke sig at høre igen. Sådanne værker vil blive genopført i Gruppen.

Værker bedes hurtigst muligt sendt til: Gruppen for alternativ musik,

c/o Fjeld Simonsen,

Gernersgade 62, 4. th.,

1319 K, eller Gruppen for alternativ musik,

c/o Studenterrådet, DKDM,

H. C. Andersens Boulevard 38,

st. tv.,

1553 V, eller

indleveret ad andre kanaler. Arrangør: DUT/Gruppen. (Planlægningsmøder i G. f. a. m. afholdes ca. hver 14. dag - oplysning om datoerne fås på tlf. (01) 140073 og ved opslag på konservatoriet i København. Alle interesserede er velkomne.

Halv- eller helprofessionelle musikere eller viderekomne amatører, som måtte være interesseret i at deltage i Musikmarkedet, bedes henvende sig samme steder, idet vi gør opmærksom på, at honoreringen er beskeden, og at vi ikke i øjeblikket definitivt kan skønne over, hvilke instrumenter, der bliver brug for.

l efteråret har Gruppen i øvrigt koncerter den 29. oktober kl. 19,30

med musik af Ole Buck, Svend Aaquist Johansen, Johannes Hansen, Fjeld Simonsen, Peter Møller, Hans Abrahamsen, Niels Chr. Rasmussen og andre i Musikkonservatoriets sal, H. C. Andersens Boulevard 36, i samarbejde med malersammenslutningen PRO på Charlottenborg lørdagene den 20. november kl. 15—16 og 4. december kl. 14-16 samt et instrumental-teaterseminar på konservatoriet fredag-søndag 10.-12. december med bl. a. Bent Lorentzen og Jørgen Friisholm. Alle er velkomne, aktive som passive!

F. S.

LUT-KONCERT

Den 28. november har LUT besøg af fire musikere fra Århus, Erik Kaitoft, Helge Frees Christiansen, Erling Møldrup og Anders Bach, som opfører værker af Yngve Trede, Svend Nielsen, Karl Age Rasmussen, Erik Bach og Olov Franzén. Altså søndag den 28. november kl. 15 på Stadsbiblioteket i Lyngby!

Årgang 46/1971, nr. 05