Musikkalender

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 05 - side 159-159

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKKALENDER

RUNDE FØDSELSDAGE November

3. Koncertmester Leo Hansen,

60 år. 6. Kontrabassisten Svend Tregart,

50 år.

8. Organist Aage Lund, 60 år. 11. Organist Poul Børch, 50 år. 13. Violinisten Marie-Louise Schiø-

ler, 80 år.

13. Organisten Charley Olsen, 50 år. 19. Organisten Georg Fjelrad,

70 år. 19. Kgl. kammersangerinde Dorothy

Larsen, 60 år. 23. Violinisten Hanne Nielsen,

50 år. 23. Sangpædagogen Emil Friis,

85 år. 28. Professor Arthur Arnholtz,

70 år.

DØDSFALD

Musikdirigent Aage V. Beyer,

24. marts, 72 år. Koncertmester Eugen Bernkau

(medd. 2. april), 83 år. Operasanger Siegfred Møller

(medd. 16. april), 62 år. Pianisten, musikpædagogen Alfred

Mardahf, 28. april, 85 år. Kgl. kapelmusikus Thomas Larsen

(medd. 3. maj), 83 år. Pianofabrikant Charles Schou,

4. maj, 86 år. Fhv. musikchef, mag. art. Kai Aage

Bruun, 11. maj, 72 år. Musiker Otto Kristian Kristiansen

(medd. 24. maj). Pianistinden Minna Holbech,

30. maj. Musiklærerinde Sophia Pauline

Hailing (medd. 30. maj). Musiklærerinde Marguerite Guntel,

1. juni, 75 år.

Pianisten Sigfred A. J. Stockmarr (medd. 1. juni).

Musikpædagogen Agnes M. M.

Thiele (begr. 2. juni). Musiker Kaj Winther, 7. juni, 59 år. Musiker Frederik Albert Jørgensen,

10. juni, 91 år. Musikdirektør Helmer Rønne

(medd. 20. juni), 67 år. Pianostemmer Martin Christensen

Bach (medd. 22. juni). Pianisten, komponisten Christian

Thomsen, 1. juli, 67 år. Komponisten, musikpædagogen Erik

Messel, 3. juli, 80 år. Organist Peter M. Carstensen (juli),

71 år. Cellisten, dr. techn. Arne Brieghel-

Müller, 15. juli, 76 år. Pianistinden Gudrun Seligmann,

18. august, 84 år. Sangpædagogen Katharina Tørsleff

(medd. 21. august), 89 år. Pianofabrikant Sophus Hornung,

31. august, 94 år. Kantor Leo Grabowsky (medd. 3.

september), 64 år. Komponisten Hugo Gyldmark,

10. september, 72 år. Musiklærerinde Ingeborg Larsen,

14. september.

LEGATANSØGNINGER

NOVEMBER

Inden 15/11.: Konferensråd, gene-raldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapek). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsråd Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Peter Schrams legat. Lrs. Viet. Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexschalls legat. Lrs. Viet. Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre, ugifte kvinder). Lrs. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 25/11: Valborg Reinhardt-Andersens legat for trængende sanglærerinde. Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

Inden 30/11: Robert Henrique's

Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Ven-dersgade 23, Kbh. K.

- : Magistratens legater for værdige og trængende personer, bi. a. for musikere, lærere og lærerinder. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Kgl. kapelmusikus Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Allé 25, Kbh. V.