Angående musiklederes ansættelse i gymnasium og HF

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 06 - side 195-195

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Angående musiklederes ansættelse i gymnasium og HF.

Idet jeg henviser til »Musikpædagogen« nr. 4 - for-mandsberetningen, skal jeg citere flg., som angår musikpædagogers ansættelsesvilkår i gymnasiet:

- Under en forhandling om aflønning af statspr. musikpædagoger, der giver musikundervisning, optaget på gymnasiers og HF's læseplan, har Direktoratet for gymnasieskolerne og HF over for Dansk Musikpædagogisk Forening tilkendegivet, at denne undervisning vil blive aflønnet efter satserne i den akademiske lønramme -.

Jeg kan tilføje, at Gymnasieskolernes Lærerforening varmt har støttet den principielle anerkendelse af stats-prøvede musikpædagoger på lige fod med »cand. mag'er«.

Uddrag af »Udkast af 21. september 1970 til Cirkulære om ansættelses- og aflønningsforhold for timelærere og visse vikarer i gymnasieskole og kursus til Højere Forberedelseseksamen«:

§ 4, stk. 4. Som timelærere C aflønnes endvidere med overtimebetalingens grundsats ... organister med den højeste organisteksamen fra musikkonservatorium samt statspr. musikpædagoger med den 4-årige uddannelse henholdsvis musikledere med den 5-årige uddannelse med afgangseksamen fra et konservatorium under forudsætning af, at virksomheden udenfor gymnasieskolen er deres hovedbeskæftigelse.«

Ad 1. At uddannelsen figurerer som 5-årig skyldes, at den skærpede optagelsesprøve skønnes modsvaret af 2 hovedskoleår.

Ad. 2. Bemærk, at der forventes hovedstilling udenfor gymnasieskolen. Det er blot naturligt, idet musikledere ikke primært er uddannet med sigte på gymnasium og HF (analogt med organister).

For mit personlige vedkommende gælder, at jeg har hovedbeskæftigelse i gymnasiet. I den anledning anbefalede Gymnasieskolernes Lærerforening en overenskomstansættelse. Denne forelå den 15. juni 1971 med virkning fra 1. august 1970, fra Direktoratet for gymnasieskolerne og HF. Ansættelsen er - »på de vilkår, der er fastsat i overenskomsten af 21. april 1970 mellem lønnings- og pensionsministeriet, undervisningsministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening vedrørende magistres ansættelse ved gymnasieskolen«.

Jeg står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Ole Hannibal.