Carly Orneborg har taget sin afsked

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 06 - side 200-200

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

CARLY ORNEBORG HAR TAGET SIN AFSKED

Carly Orneborg, der siden 1947 har passet Dansk Musikpædagogisk Forenings kontor på dygtig, indsigtsfuld, loyal og venlig måde - forbilledligt simpelt hen -, har forladt kontoret pr. 1. november 1971 på grund af alder. Det er en svær kendsgerning at forlige sig med, for Carly Orneborg var jo mere end kontorbestyrer for DMp F, hun personificerede for de mange, der har kendt hende i hendes virke på kontoret, foreningen. Hun var foreningens computer, hjerte og egentlige centrum. Meget lidt er sket i dansk musikpædagogik i et kvart århundrede, uden at Carly Orneborg havde haft med det at gøre på en eller anden måde, kongresser, kurser, møder, generalforsamlinger, breve, udtalelser, medlemslister, kontakt, tryksager etc. DMp F's medlemmer er Carly Orneborg dybt taknemmelig for denne lange og trofaste tjeneste, og medlemmerne af foreningens bestyrelser og forretningsudvalg havde været ilde stedt uden Carly Orneborg, som altid var ajour med foreningens sager, som altid nøje viste, hvad der var gjort og hvad der manglede at blive gjort.

Det bliver svært at undvære Carly Orneborg på kontoret og ved møder af den ene eller anden art -hendes store personkendskab og hukommelse har altid været til uvurderlig hjælp i arbejdet med foreningens anliggender -, men Dansk Musikpædagogisk Forening ønsker Carly Orneborg en lang række gode år fremover som privatperson uden ansvar i baggrunden for DMp F's ve og vel. Hun fortjener det. Tak for de mange år, Carly!

Henning Bro Rasmussen.

MUSIKPÆDAGOGERNES TIDSSKRIFTSLÆSEKREDS

har indstillet sin virksomhed efter mere end 20 års aktivitet. Tidsskriftslæsekredsens ledelse har skønnet, at det i det lange løb ikke var nødvendigt på privat basis at opretholde en specialservice, når offentlige tids-skriftsdistributorer i virkeligheden tog sig af samme sag. Musikpædagogers tidsskriftslæsning er nu en godt oparbejdet aktivitet, som man må ønske al mulig vækst, så sandt som det er nødvendigt at holde sig orienteret i sit fags materialer, problematik og udvikling.

Medlemmer af Dansk Musikpædagogisk Forening kan fremover få tidsskriftsbehov dækket gennem abonnement på Statsbibliotekets Tidsskriftslæsekreds, Århus.

Dansk Musikpædagogisk Forening er Ilse Meyer, som i mange år har stået for Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds, varm tak skyldig for de oceaner af tid og de mange kræfter, hun gennem årene har lagt i administration af læsekredsen.

Henning Bro Rasmussen.

NY KONTORBESTYRER

OG NYT FORENINGSKONTOR

DMp F har ansat fru Birgitte Wiirtz som bestyrer af DMp F's kontor fra 1. august 1971. Fru Würtz har en omfattende kontoruddannelse bag sig og har gennem flere års virke i anden kontorvirksomhed en stor erfaring i driften af et kontor som DMp F. DMp F byder fru Birgitte Würtz velkommen til samarbejdet om DMp F's praktiske anliggender.

Da DMp F blev sagt op som lejere af et kontorlokale i Puggaardsgade 13 på grund af ejerens ændrede dispositioner for ejendommen har DMp F lejet sig ind hos bogtrykker Fossum i Bistrup.

DMp F's nye kontoradresse er: Abildgårdsparken 6, 3460 Birkerød. Telefon (01)814630.

TAK

Da det ikke er muligt for mig personligt at takke hver enkelt, som har tænkt på mig ved min fratræden fra foreningen, vil jeg hermed sige rigtig hjertelig tak både til bestyrelsen og medlemmerne for de dejlige pengegaver, blomster og breve, man har glædet mig med.

Jeg har været meget glad for mit arbejde i foreningen, for det gode samarbejde og al den venlighed, jeg altid har mødt fra alle sider.

Tak allesammen.

Carly Orneborg.

DANSK MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

Kontor: Abildgårdsparken 6 3460 Birkerød mandag-fredag kl. 9-13 tlf. (01)81 4630

Bestyrelse: Henning Bro Rasmussen, formand Friedrich Gürtler, næstformand Erik Broe Christensen, sekretær Kirsten Rahbek, kasserer Preben Fahnøe Inger Alsted Alma Jørgensen Erling Tolbøll Mouritsen Torben Stig Nielsen Ragnhild Toft Else Schiøler Aagaard

»Musikpædagogen« udgives af DMp F's bestyrelse Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen