Gruppen

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 06 - side 186-187

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

GRUPPEN

Den 21. november havde Gruppen for alternativ musik i samarbejde med DUT ucensureret koncert i Nicolai kirke: Musikmarkedet SUPERMUS. I løbet af mere end 5 timer præsenteredes 22 kompositioner af 15 komponister spillet af op imod 40 musikere.

Bag disse pralende umusikalske tal skjuler sig foruden komponisters og musikeres ihærdige anstrengelser, der - ifølge skeptikere - undertiden druknedes af mangfoldigheden, et forsøg på at drage publikum mere aktivt ind i koncertformen, ikke her som deltagere i realisering af musikken, men som værkvælgere og koncertformskommentatorer.

Dette eksperiment blev hverken succes eller fiasko. Der VAR - naturligvis - ikke fuldt hus i Nicolai Kirke, men der var heller ikke mennesketomt, og en hel del deltog da i afstemningen.

De værker, der var mest interesse for var:

Om eftermiddagen: Improvisation med grundlag af Hans Abrahamsen og om aftenen: Sonate for cello af Jacob Fabricius.

»Follow-up« værker var »Rondo« af Hans Abrahamsen, »Solistkoncert i farver af Michael Bertelsen, »Scomber Scombrus. Makrelkvintet« af Johs. Hansen, »Strygekvartet og intermezzo over en koral« af Lars Peter Schultz, »Kommunikation« af Anne Seierøe-Mortensen« og »No name« af Fjeld Simonsen, samt en fri improvisation ved improvisations-gruppen.

Disse værker vil kunne høres igen ved en koncert i Gruppen/DUT sandsynligvis i slutningen af januar måned.

Omend en del tilhørere fandt koncerten for lang, hvilket dog modsvaredes af et tilsvarende antal, der fandt koncertformen god, og et tavst flertal, der ikke benyttede sig af lejligheden til at kommentere, er det sandsynligt, at Gruppens næste koncert i DUT den 21. marts arrangeres på stort set de samme præmisser, altså med en uformel publikumsaf-stemning og ucensurerede værker.

I øvrigt omhandlede kommentarerne alt fra kritik af musikernes præstationer og som tidligere nævnt koncertlængden til opfordring ti! at inddrage publikum AKTIVT i koncertformen, i kompositionerne.

Under Gruppens instrumental-teaterseminar her i december er der i øvrigt kompositioner under arbejde, som har bladverdenen og publikum som deltagere i kompositionerne. Nærmere om det i næste dmt.

Komponister, musikere m. fl. der måtte være interesseret i at deltage i Gruppens aktiviteter som aktive kan henvende sig skriftligt til:

Gruppen for alternativ musik

c/o Studenterrådet

DKDM, H. C. Andersens Boulevard

38, st. tv., 1553 V.

eller:

Gruppen for alternativ musik c/o Fjeld Simonsen, Gernersgade 52, 4. th., 1319 K.

Principielt er det komponistens ansvar at finde musikere til Gruppens koncerter. I praksis arrangeres dette og koncerterne på (næsten) ugentlige møder tirsdag aften kl. 18.00 i musikkonservatoriets kantine, indenfor semestertiden. I nødsfald kan telefonisk henvendelse foregå til 140073 (normalt 8-9 eller 18-19).

I efteråret har gruppen afholdt 8 koncerter i København og desuden besøgt Århus, Fuglsang, Lolland og en del skoler. Til foråret besøges bl. a. konservatoriet i Odense.

FS.