Indhold

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 06 - side 161-161

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

Kr. 4,40 - årsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms).

Redaktion: Svend Aaquist Johansen (ansvarshavende), Sigurd Berg, Poul Nielsen.

Redaktion og ekspedition: Mønstergade 6A, 1116 København K.

Hverdage kl. 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon (01) 150726.

INDHOLD

Amsteds Lykkevals .................................. 161

Spil ægte rødt ........................................ 162

Spil (ægte) ............................................. 163

Erik Christensen: Meget mere musikteori... 166 Blokfløjtedebat ....................................... 170

Klaus Høeck: Systemdigtning - Seriel Digtning ................................. 171

Danske uropførelser 1970 ........................ 181

Harmonidebat ......................................... 182

Anmeldelser o. l..................................... 184

Gruppen for alternativ musik .................. 186

Musikkalender, meddelelse ....................... 188

Musikpædagogen ..................................... 189

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.