Klaver- og pædagogkursus med Hans Leygraf

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 06 - side 189-189

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Klaver- og pædagogkursus med Hans Leygraf

KLAVERSPIL og PÆDAGOGISK-METODISK INSTRUKTION l INDSTUDERINGSTEKNIK

l dagene 3. januar -6. januar 1972 (begge dage incl.)

arrangerer DMp F klaverkursus med pianisten Hans Leygraf på Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V. Hans Leygraf's undervisning vil forme sig som følger: A-kurs us: Enkelt-undervisning af forud indstuderede klaverværker efter frit valg. 1 lektion

pr. aktiv deltager daglig. B-kursus: Pædagogisk-metodisk undervisning i indstuderings-teknik i hold på 4-5 aktive

deltagere.

Aktive deltagere, A-kursus: kr. 325,-

Aktive deltagere, B-kursus: kr. 250,-

For aktive deltagere i begge kurser reduceres den samlede pris med 20 % til ialt kr. 460,-. For dygtige elever af Statsprøvede Musikpædagoger kan der søges om reduktion i kursusafgiften i hvert enkelt tilfælde, med fyldige praktiske oplysninger om økonomiske forhold, alder, etc. Statsprøvede Musikpædagoger vil dog i tilfælde af overtegning have førsteret til aktiv deltagelse i kurserne.

Tilhører-partoutkort à kr. 110- for DMp F-medlemmer Tilhører-partoutkort à kr. 140- for ikke-medlemmer Tilhører-dagkort à kr. 32,- for DMp F-medlemmer Tilhører-dagkort à kr. 40- for ikke-medlemmer.

Tilmelding til A-eller B-kurser (eller begge), indsendelse af repertoire-liste for de aktive deltagere i A-kurset, samt bestilling af adgangskort foretages gennem DMp F's kontor, Abildgårdsparken 6, 3460 Birkerød, tlf. (01) 81 4630.