Musikkalender

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 06 - side 188-188

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKKALENDER

RUNDE FØDSELSDAGE

JANUAR

14. Komponisten og organisten Benna M o e, 75 år.

15. Kapelmester Lavard Fnisholm, 60 år.

28. Komponisten Carlos Tegner, 70 år.

FEBRUAR

3. Organist Richard V. Schmidt, 70 år.

4. Kapelmester Eilert Lindorff-Larsen, 70 år.

6. Forfatteren Richard Hove,

80 år. 8. Koncertsangerinden Rosa Prahl,

70 år.

8. Komponisten, organist Erik Schiller, 60 år.

9. Musikforlægger Christen Sødring, 75 år.

13. Koncertsangeren Volmer Hol-bøll, 70 år.

DØDSFALD

Operettesangerinden Gudrun Fønss,

23. august, 88 år. Organist Axel Buchardt, 2. oktober,

74 år.

Kapelmester Helmuth Lose (medd. 10. oktober), 59 år.

Koncertsangerinden Augusta Erich-sen, 14. oktober, 72 år.

Musiker Axel Holkved (medd. 18. oktober).

Spillemanden Jens Andersen, Dau-gård, oktober, 100 år.

Komponisten, kantor Axel Pedersen (medd. 28. oktober), 75 år.

Musiklærerinde Lilly Agathe Marie Jakobsen (medd. 30. oktober).

Operasangeren John Redemount,

31. oktober, 42 år.

Musiker Per Thomsen (begr. 8. november).

Organist og kantor Bernhard Hus-son, 24. november, 75 år.

LEGATANSØGNINGER

JANUAR

Inden 31/1 : Geheimekonferensraad-inde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemming-sensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Tonekunstner Forenings Understøttelsesfond (for ordinære medlemmer og deres efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstræde 1, Kbh. K. (Skema).

- : Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. (Til studieophold på Ly-sebu el. Schæffergården). Schæf-fergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

- : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR

Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

- : Simon Aron Eibeschutz's legat

(for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund. Ny Kon-gensgade 6, Kbh. K. (Skema).

- : Emmanuella Schrøders legat

(sangere eller sangerinder, 18-30 år). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Th. Alfr. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Nytorv 3, Kbh. K. (Skema).

- : Christian IX's jubilæumslegat

(for musikere ved Gården eller disses enker). Chefen for Den kgl. Linvgarde, Øster Voldgade 2B, Kbh. K.

- : Dansk-Islandsk Forbundsfond

(for islandske musikstuderende). Kristiansgade 12, Kbh. K. (Skema).

- : Københavns Musiker- og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer eller disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

: Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelige og trængende sanger eller musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Sven Simonsen, St. Kongensgade 49, Kbh. K.

: Emmerich Jacob Müllers legat

(kun for mænd). Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

: Entreprenør Chr. Nielsens legat

(for unge udøvende musikere til videre uddannelse). Frederiks-gade 14, Kbh. K.

: Egmont H. Petersens fond til

unges uddannelse. Vognmager-gade 9, Kbh. K. (Skema).