Bøger

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 08 - side 219-220

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

BØGER

»Glæder og Sorger« synes at være Pablo Casals' erindringer, men sandheden, som den ved læsningen hurtigt åbenbarer sig, er, at det er en bog af forfatteren Albert E. Kahn om Casals. Ganske vist frembragt i nær forbindelse med cellomesteren og efter alt at dømme i form og indhold godkendt af denne, men man har alligevel efter endt gennemlæsning en besynderlig fornemmelse af ikke at være kommet rigtig ind på livet af denne geniale musiker - altså en modsat oplevelse af den hans publikum ved koncerterne altid kunne regne med at modtage. Trods jeg-formen adskiller denne bog sig ikke synderlig fra tidligere bøger om Casals, og for musikere, der måske kunne vente indgående betragtninger om musik, om den genskabende kunst, om cellospil, om undervisning osv. er bogen en skuffelse, fattig som den er på informationer om disse ting, om hvilke Casals, hvis han selv ville have udtrykt sig, sikkert kunne sige mere end de fleste.

Når bogen alligevel vækker interesse, skyldes det, at dette er beretningen om en genial musiker, som satte hele sit liv, sit talent og sin formue ind for een sag: Det catalonske folks frihed og dermed bekæmpelsen af det fascistiske Franco-styre i Spanien. Denne med tiden håbløse kamp førte til kunstnerisk isolation og kun Casals liberale fortolkning af hans egne principbeslutninger, som med sammenblandingerne af musik og politik måske har skadet mere end gavnet det han kæmpede for, har bevirket, at Casals i dag ikke blot blev en myte men også den kunstnerisk levende virkelighed, som har beriget generationer helt op til vore dage.

Læs bogen for denne beretnings skyld. Man får i tilgift et meget varmt og smukt portræt af Casals' moder, en helt usædvanlig stærk kvinde, samt mere flygtige, men ikke uvæsentlige omtaler af musikere, som for de fleste andre end den nu 95-årige er fjern fortid, f. eks. Ysaye og Cortot.

ALC.

Ravi Shankar på dansk

Det er opmuntrende at finde den indiske setar-virtuos Ravi Shankar's udmærkede selvbiografi og introduktion til Hindustan-musik oversat til dansk (Ravi Shankar: Min musik, mit liv. Jespersen og Pio. 8°. 169 sider). Oversættelsen følger trofast originalen og har bevaret dennes letlæselige, nærmest konverserende stil. Man er i selskab med 'den charmerende maestro og verdensmand, når man blader i denne bog. Som introduktion til Hindustan-musikken vil bogen blive enestående på dansk. Det er derfor en

skam, at ca. en trediedel af originalen er udeladt i den danske udgave; dvs. hele den »begynderbog« i setarspil, som gør den engelske udgave så værdifuld for enhver musikstuderende, endvidere samtlige illustrationer; en mangel, der er særlig mærkbar i forbindelse med omtalen af de indiske instrumenter. Den fortrinlige ordliste bag i bogen er heldigvis bevaret. De nævnte mangler er dog for småting at regne over for det faktum, at vi nu omsider har en bog, og en god bog, om hindustansk musik på dansk, en bog der tilmed kan læses af alle, og den jævnt interesserede uden større musikalske forudsætninger eller viden om indiske forhold.

E. Kirchheiner.